Om Medlemsservice

I efteråret 2022 overgik FDF til Medlemsservice, som medlemssystem

FDFs tidligere medlemssystem, Carla, var over ti år gammelt. Der var bl.a. behov for et nyt system for at følge med den generelle udvikling i digitale muligheder. Det skal være nemt at være leder i FDF, og den lokale administration skal understøtte arbejdet med børnene – tunge arbejdsgange må aldrig stå i vejen for arbejdet med at give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Derfor satte landsmødet i 2020 midler af til et nyt medlemssystem.

Medlemsservice I/S betjente KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere og Danske Baptisters Spejderkorps.

Rent organisatorisk har FDF flere ligheder med disse organisationer end fx fodboldklubber og danseskoler. Vurderingen var, at de har udviklet og kan levere den løsning, der passer bedst til FDF, samtidig med at de efter nogle års drift har luget ud i de værste børnesygdomme ved systemet og har fået gode erfaringer med samarbejdet mellem ejerne af systemet.

FDF bliver medejere af Medlemsservice I/S og har dermed fuld indflydelse på den fremtidige udvikling og drift af systemet.

Hvad kan Medlemsservice?

Medlemsservice består af 3 sammenhængende dele, der tilsammen vil fungere som kredsenes primære administrationsværktøj.

Medlemsdelen rummer data om alle medlemmer, pårørende og andre personer, der er registreret i kredsen. Herfra kan sendes SMS og mail.

Arrangementsdelen kan håndtere tilmeldinger og betalinger til kredsens ture, lejre og andre arrangementer. 

Regnskabsdelen bruges til at opkræve kontingent fra medlemmerne, ledere kan indsende udlæg, og kassereren kan bogføre og drifte kredsens regnskab. 

Medlemsservice har en supportfunktion, der er baseret på frivillige kræfter. Det betyder, at du kan få hjælp – også uden at belaste ansatte ressourcer.

Det forventes, at Medlemsservice er klar til brug i efteråret 2022.