Indhentning af tilladelser

FDF Notat 2017

Vejledning til FDFs kredse omkring indhentelse af tilladelser fra medlemmer og deres forældre 

FDF har en række tilladelser, som indhentes fra medlemmet selv eller forældre/værge i forbindelse med en række specifikke aktiviteter. Foråret 2017 er en ny indmeldelsesblanket taget i brug og der er altså også sket en ændring af bl.a. afgivelse af tilladelser. Her følger en vejledning ift. indhentelse af tilladelser fra medlemmer. Der pågår i 2017 afklaring af den nye persondatafor-ordning som træder i kraft maj 2018 og konsekvenserne ift. FDFs praksis. Dette er ikke medtaget på nuværende tidspunkt.

Vi skelner mellem det vi kalder hhv. begivenhedsrelaterede tilladelser og personretslige tilladelser.

 

1. Begivenhedsrelaterede tilladelser

Dette drejer sig om bl.a. kørsel-, klatre-, sejlads - og svømmetilladelser.

Disse tilladelser omfatter forhold, hvor FDF bærer et ansvar for at have medlemmerne i deres varetægt ifm. en specifik begivenhed eller aktivitet.

FDF er altid forpligtet til at holde et fornødent opsyn med vores børn og unge samt at sikre at aktiviteterne er tilrettelagt på en forsvarlig måde og uden fare for medlemmerne. Endvidere skal vi sikre medlemmerne modtager den rette instruktion ifm. afvikling af aktiviteten. I en eventuel ansvarsvurdering kan det have betydning hvorvidt forældrene var orienteret om og dermed bekendte med en given aktivitet ifm. en begivenhed.

 

Anbefaling:
Det anbefales FDFs kredse at overveje hvorvidt begivenhedsrelaterede tilladelser afgives generelt ved indmeldelse eller specifikt i forbindelse med den enkelte aktivitet eller begivenhed.
Ved afgivelse af begivenhedsrelaterede tilladelser anbefales det altid at sikre en tydelig orientering om aktivitetens omfang samt at der i forbindelse med tilmelding til begivenheden sker passiv eller aktiv accept. 

Begivenhedsrelaterede tilladelser er fjernet fra standard indmeldelsesblanketten. Der kan via trykkeriet.fdf.dk tilføjes en eller flere af disse felter efter lokalt behov.

Felter med accept kan tilføjes ved brug arrangementsdelen af Medlemsservice som landsforbundet stiller til rådighed og anbefaler kredse at bruge ifm. tilmeldinger til aktiviteter og arrangementer.

 

2. Personretslige tilladelser

Dette drejer sig om registrering af persondata og afgivelse af fototilladelse.

 

Persondata:
Medlemmet og dets forældre eller værge giver ved indmeldelse FDF retten til at registrere relevant medlemsdata jf. gældende lovgivning. Landsforbundet og kredsene er begge dataansvarlige og har et fælles dataansvar ifm. registrering i Medlemsservice.

Foto:
I relation til fototilladelse kan FDF - landsforbund og kredse - uden samtykke offentliggøre billeder af personer og stemningsbilleder, når blot der ikke tydeligt er tale om portrætbilleder og at motivet kan være krænkende eller på anden vis udnytte den eller de afbillede personer. Det bør påhvile de enkelte fotografer og redaktører at sikre dette ifm. udvælgelsen af billeder til offentliggørelse.

 

Anbefaling:
Afgivelse af fototilladelse skal ske når der er tale om anvendelse af portrætbilleder eller billeder i en mere kommerciel kontekst udenfor FDF, eks. PR-materiale og lign. Det anbefales at kredsen foretager en lokal vurdering ift. at beslutte om fototilladelser skal afgives fast af alle medlemmer ved indmeldelse eller løbende når behovet opstår.


Afgivelse af fototilladelse i forhold til brug af billeder er fjernet fra standard indmeldelsesblanketten men kan tilvælges via trykkeriet.fdf.dk.