Kredslukning

Lukning  sker, når alle muligheder for at opretholde FDF-arbejdet eller at genstarte er udelukket.

Lukning af FDF-kreds

Lukning af en kreds sker, når alle muligheder for at opretholde FDF-arbejdet er udelukket.

På kredsens overenskomst med landsforbundet er formuleret en tekst vedrørende lukning.
Der kan være forskellige versioner af disse tekster. Det skal sikres, at der tages udgangspunkt i den gældende overenskomst. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse om, hvad der skal ske med kredsens materiale i samarbejde med forbundssekretæren.

Handlinger i forbindelse med lukning af kreds

Forbundssekretæren har ansvaret for kontakten til kredsen.

Når kredsen lukker, udmøntes reelt de aftaler, der er sket i forbindelse med lukkeprocessen.

Det vil normalt være:

  • Materiel sælges og/eller foræres væk til FDF-kredse og spejdergrupper i lokalområdet.
  • Kredshus og hytte sælges. Overskud overføres til medlemspuljen.
  • Kredsen frigøres fra bindende aftaler, det vil sige kommuner, ejerfællesskaber, kirken og så videre.
  • Likvide midler overføres til medlemspuljen.

Ved lukningen udfyldes en blanket for lukning af FDF-kredse. Dette sørger forbundssekretæren for sammen med folk fra FDF-kredsen.

 

Overvejer I, om kredsen skal lukkes?

Kontakt jeres lokale forbundssekretær.