Sådan søger kredsen

Læse mere om hvordan I søger puljen

Kredsen skal søge uddannelsespuljen inden deltagerne tilmelder sig kurset, og der kan tidligst søges, når tilmeldingen til det pågældende kursus er åbnet. Deadline for ansøgning om støtte til deltagelse på et kursus er fem dage før kursets tilmeldingsfrist.

En ansøgning til puljen skal indeholde følgende informationer:

 • Kommunale informationer
  • Info om evt. huslejetilskud til kurser fra jeres kommune
  • Info om evt. kursustilskud fra jeres kommune
  • Link til kommunens regler på området
 • Oplysninger på de medlemmer som der søges kursustilskud til:
  • Medlemsnummer og navn
  • Kursus der søges tilskud til

Det er muligt at søge til flere deltagere på én gang.

En ansøgning kan indsendes af følgende personer i kredsen:

 • Kredsleder(e)
 • Formand
 • Kredskasserer
 • Kursusgodkender

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på maks. fem arbejdsdage. Forbundskontoret kan stille opfølgende spørgsmål til ansøgningen samt bede om at der fremsendes yderligere dokumentation, hvilket kan forlænge sagsbehandlingen.

Når ansøgningen er modtaget kontrollerer forbundskontoret om kriterierne for at opnå støtte fra puljen er opfyldt. Hvis kriterierne er opfyldt fremtrækkes 30% af kursusprisen på deltagerens faktura.  

 

Vi har lukket for ansøgninger til kurser i påsken 2024. 

Vi åbner for ansøgninger til kurser i efteråret 2024, når tilmeldingen til kurserne er klar. Link til ansøgning vil dernæst findes på denne side.