Sådan søger kredsen

Læse mere om hvordan I søger puljen

Kredsen skal søge uddannelsespuljen inden deltagerne tilmelder sig kurset og der kan tidligst søges når tilmeldingen til det pågældende kursus er åbnet. Deadline for ansøgning om støtte til deltagelse på et kursus er fem dage før kursets tilmeldingsfrist.

En ansøgning til puljen skal indeholde følgende informationer:

 • Kommunale informationer
  • Info om evt. huslejetilskud til kurser fra jeres kommune
  • Info om evt. kursustilskud fra jeres kommune
  • Link til kommunens regler på området
 • Oplysninger på de medlemmer som der søges kursustilskud til:
  • Medlemsnummer og navn
  • Kursus der søges tilskud til

Det er muligt at søge til flere deltagere på én gang.

En ansøgning kan indsendes af følgende personer i kredsen:

 • Kredsleder(e)
 • Formand
 • Kredskasserer
 • Kursusansvarlig

Der tilstræbes en sagsbehandlingstid på maks fem arbejdsdage. Forbundskontoret kan stille opfølgende spørgsmål til ansøgningen samt bede om at der fremsendes yderligere dokumentation, hvilket kan forlænge sagsbehandlingen.

Næste gange det er muligt at søge uddannelsespuljen er i forbindelse med kurserne til vinter/forår 2023.