Landslotteri

Landslotteri 2022

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed. Formålet med landslotteriet er at give kredsene mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. 

I 2022 koster lodsedlerne 25 kr. stykket. Formatet på lodsedlen er et skrabelod i A6-størrelse, der er samlet i blokke á 10 styk, så de er nemmere at holde styr på for både børn og voksne. Selve motivet på lodsedlen skifter fra år til år. 

I 2021 modtog kredsene 19,62 kr. per solgt lodseddel. Fortjenesten varierer fra år til år og afhænger af de faktiske omkostninger til lotteriet. Beløbet for 2022 meldes ud når årets salg er opgjort og senest i december 2022. 

Salgsperioden går fra mandag d. 15. august til og med søndag d. 30. oktober 2022. Det er kun i denne periode, at det er tilladt at sælge lodsedler. Det ikke er et krav, at kredsen sælger i hele perioden. Syntes man i kredsen, at perioden er for lang, er man velkommen til at forkorte den, som man vil. Det er dog vigtigt, at kredsen stopper salget senest søndag d. 30. oktober 2022, da salg herefter er ulovligt. Læs mere her

I kan her læse om forskellige måder at gribe salget an på. 

 

Brug af MobilePay 

Kredsen kan anvende mobilepay til betaling for lodsedler. Dette er muligt, da FDFs landslotteri ikke er spilvirksomhed, men hører under indsamlinger.

Mobilepay er i besiddelse af FDFs spilletilladelse. Hvis Mobilepay alligevel henvender sig, kan I finde spilletilladelsen her

Det er kredsens ansvar at sikre at køber overfører det rette beløb ved salget - dette kan I sikre ved at bede om at se kvitteringen, når der er overført. 

 

Hjælp til at holde styr på lodsedlerne i kredsen

For at gøre det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen har forbundskontoret udarbejdet et oversigtsark som kredsene kan bruge. Regnearket indeholder to forskellige ark. Det første egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.