Landslotteri

Landslotteri 2021

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed. Formålet med landslotteriet er at give kredsene en mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. Gevinsterne varierer fra år til år, men vil altid være noget det vurderes, at mange ville blive glade for. 

Formatet på lodsedlen er et skrabelod i A6-størrelse, der er samlet i blokke á 10 styk, så de er nemmere at holde styr på for både børn og voksne. Selve motivet på lodsedlen skifter år for år. 

I 2021 koster lodsedlerne 25 kr. stykket. I årets landslotteri kan kredsene forvente at modtage omkring 18-19 kr. per solgt lodseddel. I salget fra online-støtteportalen kan kredsene forvente at modtage omkring 7-8 kr. per solgt lodseddel. Dette er dog et skøn, da fortjenesten varierer fra år til år og afhænger af de faktiske omkostninger til lotteriet.

Salgsperioden går fra fredag d. 20. august til søndag d. 31. oktober 2021. Det er kun i denne periode, at det er tilladt at sælge lodsedler. Det ikke er et krav, at kredsen sælger i hele perioden. Syntes man i kredsen, at perioden er for lang, er man velkommen til at forkorte den, som man vil. Det er dog vigtigt, at kredsen stopper salget senest søndag d. 31. oktober 2021, da salg herefter er ulovligt. Læs mere her

I kan her læse om forskellige måder at gribe salget an på. 

 

Brug af MobilePay 

Kredsen kan anvende mobilepay til betaling for lodsedler. Dette er muligt, da FDFs landslotteri ikke er spilvirksomhed, men hører under indsamlinger. 

Det er kredsens ansvar at sikre at køber overfører det rette beløb ved salget - dette kan I sikre ved at bede om at se kvitteringen, når der er overført. 

 

Hjælp til at holde styr på lodsedlerne i kredsen

For at gøre det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen har forbundskontoret udarbejdet et oversigtsark som kredsene kan bruge. Regnearket indeholder to forskellige ark. Det første egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.

Salg af lodsedler under hensyn til coronavirus 

Det er vigtigt at I tager højde for de til den tid gældende corona- restriktioner, når I sælger lodsedler, således at der er gode og trygge rammer omkring salget for både kreds og købere. I kan vælge kun at tage imod mobilepay som betaling, således at I slipper for kontanter. 

Andre muligheder er også at prøve vores online løsning eller salg via butik. Læs mere her