Landslotteri

Landslotteri 2020

FDFs landslotteri er en årligt tilbagevendende begivenhed som giver kredsene mulighed for at tjene penge ved at sælge lodsedler. Lodsedlerne bliver produceret af Forbundskontoret og distribueres gennem 55°NORD, hvor kredsene kan bestille lodsedler gennem hele perioden. 

Formålet med landslotteriet er at give kredsene en mulighed for at tjene penge og samtidigt være synlige i deres lokalområde. Præmierne varierer fra år til år, men vil altid være noget det vurderes, at mange ville blive glade for. 

Salgsperioden går fra den 21. august til den 8. november 2020. Vi gør opmærksom på, at det kun er i denne periode, at det er tilladt at sælge lodsedler. Det ikke er et krav, at kredsen sælger i hele perioden. Synes man, at perioden er for lang, er man velkommen til at forkorte den, som man vil. Det er dog vigtigt, at man stopper salget allersenest den 8. november 2020, hvorefter tilladelsen fra Spillemyndigheden udløber og salg af FDFs landslotterilodsedler dermed er ulovligt. Foruden at være ulovligt, kan for sent salg af landslotterilodsedler medføre store problemer for sælger, kreds og landsforbund.

Lodsedlerne koster 30 kr. stykket, og vi forventer at kredsenes fortjeneste vil ligge på min. 20 kr. per solgt lod. Dette er et skøn, da fortjenesten varierer fra år til år afhængig af de faktiske omkostninger fra lotteriet, og de ressourcer man bruger på salget i kredsen. 

Formatet på lodsedlen er et skrabelod i A6-størrelse, der er samlet i blokke á 10 styk, så de er nemmere at holde styr på for både børn og voksne. Selve motivet på lodsedlen skifter år for år. 

 

Brug af MobilePay ved lodseddelsalg

Nogle kredse har forespurgt om hvor vidt, man må bruge MobilePay som betalingsmidddel fra køber til sælger i forbindelse med salg af lodsedler. Der er nemlig en bestemmelse om, at MobilePay ikke må bruges til spilvirksomhed pga. hvidvaskningsloven.

Landsforbundet FDF har fået følgende svar på vores officielle forespørgsel om brug af MobilePay ved salg af lodsedler:

Fra Danske Bank:

I forhold til FDF er det OK at de anvender MobilePay til salg af lotterier, da det ikke
anses som en led i en spilvirksomhed og dermed risiko for snyd.
Det er selvfølgelig kredsens ansvar at sikre, at folk overfører det rette beløb ved salget – dette kan de sikre ved at bede om at se kvitteringen efter køb - med rette beløb og modtager indtastet.

Efterfølgende har MobilePay adopteret Danske Banks afgørelse i forhold til, at FDFs landslotteri ikke er spilvirksomhed men mere en indsamling. Der er altså ikke noget problem i at oprette MobilePay til kredsen til brug for salg af lodsedler.

 

Hjælp til at holde styr på lodsedlerne i kredsen

Her kan du hente et oversigts ark som gør det nemmere at holde styr på udlevering og aflevering af lodsedler i kredsen. 

Regnearket indeholder to forskellige ark. Det ene egner sig til at blive brugt på en computer eller tablet og regner selv ud, hvor mange lodsedler kredsen har udleveret i alt, og hvor mange lodsedler børnene hver især har fået og afleveret. Det andet ark er velegnet til print, og er et simpelt skema man kan printe og udfylde i hånden.