FAQ: Fremtidens spejderhytter og kredshuse

Få svar på ofte stillede spørgsmål om fremtidens spejderhytter og kredshuse

Hvor stor er den nye hytte/kredshus, og hvad indeholder den?

– Det er ikke fastlagt, hvor stor den nye hytte bliver. Da hyttens størrelse er af betydning for prisen, er ambitionen at producere en mindre hytte, så det er muligt at levere flest mulige hytter til lokalforeninger.
 

Vil der være forskel på størrelse i forhold til antal medlemmer?

– Der produceres én hytte, som ikke varierer i størrelse.
 

Hvilken størrelse grupper/kredse har I som målgruppe?

– Det er ikke afgørende, hvor stor gruppen/kredsen er. Det væsentlige er, om I kan se jer selv i en mindre hytte.
 

Hvor stor egenfinansiering vil der være i forhold til etablering af hytten/kredshuset?

– Der er en forventning om, at den lokale forening bidrager med nedrivning og bortskaffelse af en eventuel eksisterende hytte, rydning af grund for eventuel beplantning og træer samt sikrer at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.
 

Gives der tilskud til eventuel byggemodning eller til etablering af for eksempel fjernvarme, kloak, eller kommunevand?

– Den lokale forening skal selv sørge for, at de nødvendige forsyningsforhold er til stede på grunden.
 

Hvor mange hytter/kredshuse forventer I der bliver uddelt?

– Forventningen er at uddele ca. 25 hytter.
 

Hvordan ser den geografiske spredning ud?

– Forventningen er, at der kan uddeles hytter rundt i hele landet.
 

Hvordan bliver der arbejdet med bæredygtighed i den nye hytte/kredshus?

– Der beskrives forventninger til arkitekternes arbejde med bæredygtighed, det kan fx være materialevalg, vedligehold og energikilder.
 

Hvilke krav er der i forhold til drift og vedligehold af hytterne/kredshusene?

– Målsætningen er en hytte med mindst mulig vedligehold og minimale driftsudgifter.
 

Hvem har rettighederne til hytten/kredshuset – kan man videreudvikle den, hvis man har andre behov?

– Det er endnu ikke afklaret.
 

Er der specifikke krav til den grund, man skal have for at komme i betragtning?

– Der skal kunne opnås en byggetilladelse. Grunden skal ryddes, og der skal være adgang til kloak, vand, varme og el i relevant omfang.
 

Hvordan ser I på forskellige behov – afhængigt af om man er en gruppe der ligger centralt i bymiljø kontra på en bar mark?

– Det er ambitionen, at hytten kan placeres både i bymiljø og på bar mark. Der involveres spejdere/FDFere fra forskellige typer af grupper på tværs af landet.
 

Hvornår åbnes der for ansøgninger?

– Forventes efterår 2023.
 

Hvordan er processen for arkitektkonkurrencen?

– Tegnestuerne skal først søge om at blive prækvalificeret, hvilket vil sige, at de skal have indsendt en ansøgning til projektet inden den 22. marts 2023, hvor de skal leve op til en række kriterier. Herefter udvælges 3-5 tegnestuer, der har indtil den 15. juni til at aflevere deres konkurrenceforslag. Vinderen vil blive offentliggjort i slutningen af juni. Læs mere i annonceringsmaterialet her.
 

Kommunen ejer grunden, kan vi søge om en ny hytte/kredshus?

– Ja, der kan søges om en ny hytte, hvis der er en længerevarende brugsaftale på kommunal grund. Det skal oplyses, hvordan den gældende brugsaftale er.
 

Vi har allerede fået tegnet en ny hytte/kredshus, kan vi søge?

– Nej, der kan kun søges til renovering eller den nye hytte, som udvikles i projektet.
 

Vi har en fælles hytte med andre spejdere/FDF-kredse, kan vi søge?

– Ja, det er ikke noget problem, at der er flere grupper/kredse som bruger hytten – tværtimod. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af hytten.
 

Vi har en fælles hytte/kredshus med en anden organisation, kan vi søge?

– Ja, det er ikke noget problem, at der er flere brugere. Hvis der ansøges om en ny hytte skal det oplyses, hvem der er modtager – og dermed bliver ejer af.

 

Har du yderligere spørgsmål? Så kontakt projektkonsulent Sofie Ilsøe Sjöblom på mail: sofie.sjoblom@spejderne.dk eller tlf: 2222 9429

Denne side blev senest opdateret 5. januar 2023

Læs mere om projektet her