PR-hjælp til sociale medier

Hent inspiration i kredsstart-projektets lanceringspakke

Formålet med denne PR-pakke til sociale medier er at hjælpe nye kredsprojekter med at fortælle om sig selv til forældre, kommende ledere og andre i lokalsamfundet.

Pakken er indtil videre i version 1.0, og den er tydeligt målrettet mod nye kredse. Den bliver i den kommende tid tilpasset, så den også kan bruges af etablerede kredse, der fx starter et hold for en ny aldersklasse, ændrer mødekoncept - eller vil starte sæsonen godt op!

Men i den nuværende form fungerer pakken alligevel godt som inspiration til etablerede kredses PR-indsats på sociale medier.

Lanceringspakken består af:

  • en introduktion til indholdet
  • et dokument med tekstskabeloner til SoMe-opslag
  • færdige billedopslag