Informationsmail

FDF udsender informationsmails til kredsbestyrelser fire gange om året. Du kan finde dem her.

Informationsmails udsendes til alle, som er registreret i FDFs medlemssystem, Carla, som bestyrelsesmedlem, formand eller kasserer.