Fotoregler

Du skal indhente tilladelse til at bringe fotos af børn på internettet.

Ifølge persondataloven må foreninger som FDF kun offentliggøre nærbilleder af børn og unge på internettet, hvis deres forældre har givet skriftlig samtykke.

Det er op til kredsene selv at indhente den nødvendige tilladelse. På FDFs officielle indmeldelsesblanket er der tilføjet et felt, hvor forældrene skal krydse af, om billeder af deres barn må benyttes i blade og på hjemmesider.

Brandslukningsposten på VM2015 var en stor succes blandt deltagerne.

FOTO: Jacob Warrer

Kun tilladelse ved nærbilleder/portrætter

Det har ingen betydning for reglerne, om billederne findes på en åben hjemmeside eller en lukket hjemmeside med adgang for en begrænset brugergruppe. Det afgørende er selve handlingen at placere billedet på nettet. Der skelnes dog mellem vellignende nærbilleder af børn og genrebilleder af situationer. Hvis billederne er egentlige portrætter eller viser noget om det enkelte barn, så gælder reglerne.

Viser billederne derimod forskellige situationer fra en lejr, kan de uden tilladelse vises på en hjemmeside. Dermed skal man altså ikke indhente tilladelser fra alle personer på et oversigtsbillede. Og reglerne gælder altså udelukkende for billeder, der bringes på nettet.

Selvom billedet viser en situation, hvor en person tager et billede, vil billedet her karakteriseres som et portræt. Men grænsen mellem situation og portræt er hårfin.

Foto: Christian Nesgaard