FDF-mailadresser

Få en FDF-mailadresse.

Mailkonto

Er du medlem af FDF eller ekstern person i Carla og fyldt 15 år, kan du få en FDF-mailadresse. Dette gælder uanset om du er medlem i en kreds eller FDF Landskreds.

E-mail udbydes på Google med 30 GB plads, er personlig og følger dit Carla medlemsnummer, så længe du er medlem eller tilknyttet som ekstern person.

Du opretter selv din FDF-mailadresse ved at logge ind i Carla og vælge fanebladet FDF-mail. Har du ikke selv adgang til Carla, kan din kredsleder eller kredsadministrator oprette en mailadresse for dig.

Din mail kan tilgås fra http://mail.fdf.dk/ ønskes den hentet ned via en mailklient f.eks. Outlook følges vejledning for Gmail f.eks. denne.

Mailgrupper og mail-alias

Kredse, landsdele, netværk og udvalg har mulighed for at benytte mailgrupper og mail-alias.

Alias kan bruges til at videresende til enkelte e-mailadresser.

I modsætning til et alias, der kun kan videresende til én enkelt e-mailadresse, så kan mailgrupper bruges til at videresende til flere forskellige e-mailadresser.

Mailgrupper og alias-adresser skal begrundes med et formål, som følger en funktion og ikke et personligt behov.

Alias-adresser oprettes og håndteres af forbundskontoret.

Mailgruppe (Google Groups) oprettes af forbundskontoret, men administreres af de enkelte kredse.

Spørgsmål og svar

Jeg har allerede en FDF-mailadresse, som videresender (alias) til min private mailadresse. Kan jeg oprette en FDF-mailkonto (Google) og fortsætte med at videresende til min private mail?

Svar:

Ja, når du har tilknyttet din nuværende FDF-mailadresse (alias) til en Google-konto, kan du følge denne vejledning.

Hvordan får kredsen, udvalget etc. en mailgruppe eller et alias?

Svar:

Du sender en e-mail til fdf@fdf.dk med et ønske til e-mailadressen.

F.eks. kredsnavn-ledere@fdf.dk - vi godkender IKKE kredsleder@fdf.dk, kasserer@fdf.dk o.lign.

Skal der kun være én modtager, oprettes et alias - skriv da også hvilken modtageradresse der skal videresendes til.

Skal e-mailadressen indeholder flere modtagere oprettes en mailgruppe. Oplys administratorens FDF-mailkonto. Det er et krav, at administratoren er oprettet i Carla med en FDF-mailkonto, for at vi kan give adgang til at administrere mailgruppen.
Når gruppen er oprettet følges vejledninger her.