FDF-mailadresse

Få en FDF-mailadresse.

Mailkonto

Er du medlem af FDF eller ekstern person i Carla og fyldt 15 år, kan du få en FDF-mailadresse. Dette gælder uanset om du er medlem i en kreds eller FDF Landskreds.

E-mail udbydes på Google med 30 GB plads, er personlig og følger dit Carla medlemsnummer, så længe du er medlem eller tilknyttet som ekstern person.

Du opretter selv din FDF-mailadresse ved at logge ind i Carla og vælge fanebladet FDF-mail. Har du ikke selv adgang til Carla, kan din kredsleder eller kredsadministrator oprette en mailadresse for dig.

Vejledning der viser hvordan det gøres kan findes her

Din mail kan tilgås fra http://mail.fdf.dk/ ønskes den hentet ned via en mailklient f.eks. Outlook følges vejledning for Gmail f.eks. denne.

Mailgrupper og mail-alias

Kredse, landsdele, netværk og udvalg har mulighed for at benytte mailgrupper og mail-alias.

Alias kan bruges til at videresende til enkelte e-mailadresser.

I modsætning til et alias, der kun kan videresende til én enkelt e-mailadresse, så kan mailgrupper bruges til at videresende til flere forskellige e-mailadresser.

Mailgrupper og alias-adresser skal begrundes med et formål, som følger en funktion og ikke et personligt behov.

Alias-adresser oprettes og håndteres af forbundskontoret.

Mailgruppe (Google Groups) oprettes af forbundskontoret, men administreres af de enkelte kredse.

Spørgsmål og svar

Jeg har allerede en FDF-mailadresse, som videresender (alias) til min private mailadresse. Kan jeg oprette en FDF-mailkonto (Google) og fortsætte med at videresende til min private mail?

Svar:

Ja, når du har tilknyttet din nuværende FDF-mailadresse (alias) til en Google-konto, kan du følge Googles vejledning eller den vi har lavet.

Hvordan får kredsen, udvalget etc. en mailgruppe eller et alias?

Svar:

Du sender en e-mail til fdf@fdf.dk med et ønske til e-mailadressen.

F.eks. kredsnavn-ledere@fdf.dk - vi godkender IKKE kredsleder@fdf.dk, kasserer@fdf.dk o.lign.

Skal der kun være én modtager, oprettes et alias - skriv da også hvilken modtageradresse der skal videresendes til.

Skal e-mailadressen indeholde flere modtagere, oprettes en mailgruppe. Oplys administratorens FDF-mailkonto. Det er et krav, at administratoren er oprettet i Carla med en FDF-mailkonto, for at vi kan give adgang til at administrere mailgruppen.
Når gruppen er oprettet følges vejledninger her.