Gaver og bidrag til kredsens arbejde

Landsforbundet FDF er godkendt efter ligningslovens §8 A

Landsforbundet er godkendt som indsamlingsorganisation såfremt vi årligt modtager mindst 100 private bidrag på mindst 200,-. Gaver og bidrag til FDF kan af giveren tiltænkes enten FDFs internationale arbejde, FDF landsforbundet eller FDFs lokale arbejde ude i kredsene.

Alle bidragsydere modtager fradrag for deres donationer såfremt FDF modtager CPR nummer ifm. betaling af bidrag eller gave.

Såfremt FDFs forbundskontor modtager en donation eller et bidrag til en kreds vil vi sørge for at beløbet videreføres til kredsen. Det sker ved at bidraget påføres kredsens konto og fremgår på det næstekommende kontoudtog fra FDF

Forbundskontoret sikrer indberetning til SKAT såfremt vi modtager CPR nummer fra giveren. Ved dankortbetaling kan dette angives ifm. betalingen og ved brug af MobilePay kan man som giver også give tilladelse til at FDF automatisk modtager CPR ens nummer.

Det påhviler modtageren af donationen at rette en tak til giveren. Typisk vil det fulde navn fremgå af kontoudtoget fra FDF til brug for dette.

Det er vigtigt at understrege at fradragsberettigede donationer skal være såkaldte frie bidrag - dvs uden en modydelse. Bidrag må altså ikke erstatte kontingentbetaling eller andet.

Lav en lokal indsamling

Der er flere fordele ved at lave lokale indsamlinger: 

- Giveren støtter jeres lokale arbejde og opnår fradragsret. 
- Landsforbundet modtager bidrag der medvirker til at oppebære godkendelsen hos SKAT
- Kredsen modtager pengegaver til FDF arbejdet.

I kan som FDF-kreds hente et udkast til et bidragsbrev, som I kan sende ud til for eksempel venner af kredsen eller til jeres støttebagland.