FDFs butik hedder 55°NORD

Kredsen kan indtil 1. oktober 2018 handle hos 55°NORD på samme konto som anvendes hos landsforbundet.

Udfasning af kreditordning pr. 1. oktober 2018

I maj 2018 lancerede 55Nord en ny kundeklub under navnet Klub Highfive.  Her kan alle medlemmer - også kredsenes indkøbsansvarlige kunne købe varer til medlemsrabat. Dette medfører også at den kreditordning, som beskrives nedenfor udfases endeligt pr. 1. oktober 2018. 

Kredsens køb i 55°NORD

Kredse kan handle på kredit hos 55Nord. Køb foretages af en person med rollen indkøbsansvarlig i Carla. Ved køb udsendes faktura per mail til kredsens kasserer. Oplysninger på kassereren leveres af Carla. Faktura sendes også med varen til modtageren. Landsforbundet betaler herefter kredsens køb og fakturerer beløbet til kredsen i indeværende måned.

Indkøbsansvarlig hos 55°NORD

Kredse afgør selv, hvilke personer, der har ret til at handle på kredsens vegne hos 55Nord. Rettigheden tildeles i FDFs medlemssystem Carla af enten kredsleder, kasserer eller formand.

Rettigheden kan tildeles flere personer. Kredsens indkøbsansvarlige kan indkøbe varer på kredsens vegne, og dermed forpligte kredsen økonomisk. Det skal kredsledelse og bestyrelse være indforstået med.

Kredsens konto hos landsforbundet

Alle kredse har en konto hos landsforbundet. På denne konto bogføres kredsens køb af ydelser og tjenester i landsforbundet: det være sig køb på henholdsvis 55nord.dk og FDF.dk. Det er også her kontingenter, forsikringer og så videre opkræves.

Kredsens gæld til landsforbundet

Hver måned udsendes der et kontoudtog, og på det kontoudtog kan du se, hvilke åbne poster kredsen har samt den seneste måneds bevægelser. Forfalden gæld tilskrives en rente på 0,6 % per løbende måned. Ved forfalden gæld til landsforbundet forbeholder FDF sin ret til at spærre for køb på FDF.dk og på 55Nord.dk.

Kredsens tilgodehavende hos landsforbunde

Såfremt en kreds har tilgodehavende hos landsforbundet, for eksempel i forbindelse med gavebidrag eller kontingentopkrævning via Carla betalingsservice, vil det fremgå af det månedlige kontoudtog. Kredsen kan til hver en tid anmode om udbetaling af et tilgodehavende. Som en service i forhold til Carla-kontingentopkrævning foretager forbundskontoret i henholdsvis marts og oktober måned et tjek på tilgodehavende og sikrer udbetaling af disse. 

Overgang fra post til email

Forbundskontoret implementerer marts 2014 den samme elektroniske funktion, som 55Nord kører med. Dvs. at faktura, kontoudtog og lignende udsendes elektronisk per mail til den mailadresse, der er registeret på kredsens betalingsadresse. Betalingsadresser hvor der ikke er tilknyttet en mailadresse tilsendes forsat kontoudtog, faktura med videre per post. Fra august 2014 pålægges denne service et gebyr på kroner 25,- per udsendelse, såfremt det ikke kan leveres per mail, eller hvis en kreds ønsker at modtage dette.