Sådan ansøger du om tilskud fra medlemspuljen

Ansøgeren udfylder et ansøgningsskema, hvori projektet beskrives i detaljer. Ansøgningen skal blandt andet indeholde et projektbudget, der angiver, hvordan tilskuddet skal bidrage til medlemsudviklingen i FDF. Det udfyldte skema sendes til medlemspuljen@FDF.dk. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvem der er kontaktperson på projektet

Husk at udfylde alle felter: behandlingen af ansøgningen kan først påbegyndes, når skemaet er korrekt udfyldt.
Få en anden til at læse ansøgningen igennem, så eventuelle fejl og mangler bliver opdaget, inden du sender din ansøgning. Skulle der alligevel opstå spørgsmål til din ansøgning i forbindelse med sagsbehandlingen, vil du blive kontaktet af forbundskontoret. Jo hurtigere du besvarer de spørgsmål, der måtte være, des kortere bliver sagsbehandlingstiden. Det er nemmest, hvis du besvarer spørgsmålene via e-mail

Gem i øvrigt både ansøgningen, og den korrespondance du har med Medlemspuljen. Ansøgningen er vigtigt at have, så du senere kan huske grundlaget for, hvorfor du fik tilskuddet.
Det er også meget vigtigt, at du gemmer bevillingsskrivelsen. Medlemspuljens bevillinger er i nogle tilfælde øremærkede. Det vil sige, at du måske skal betale dele af bevillingen tilbage, hvis du ikke bruger tilskuddet i overensstemmelse med bevillingsskrivelsen

Hvornår skal der ansøges?

Der er ansøgningsfrist med udgangen af hvert kvartal, således:
31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december

Alt efter størrelsen på det beløb, du ansøger om, kan du forvente, at der går op til otte uger, fra vi har modtaget din ansøgning, til du hører fra os.

Få hjælp og inspiration

Hvis du har brug for det, kan din lokale forbundssekretær fungere som konsulent i både udviklings- og skrivefasen. Kontakten til forbundssekretæren holdes på telefon og e-mail niveau.

Du kan få inspiration til, hvordan du skriver en god ansøgning ved at læse om projektet i FDF Måløv. Vi har beskrevet deres projektforløb her på siden, og lagt deres ansøgning op, som et eksempel på en god ansøgning.

Dokumenter til ansøgning og udbetaling