Bestilling og returnering

Sådan gør du ved bestilling og returnering af lodsedler.

Bestilling

Lodsedlerne bestilles hos 55 Nord, og det SKAL gøres af en indkøbsberettiget i kredsen. I kan selv vælge hvilken adresse, der skal leveres til. Bestilles lodsedlerne inden den 1. juli 2017, garanterer vi, at lodsedlerne kommer frem inden salgsperiodens start den 18. august.

Bemærk at der ikke må bestilles andre varer på samme ordre som lodsedlerne, og at der skal vælges faktura som betalingsmåde. Der skal IKKE betales porto for udsendelse af lodsedlerne. Portoen slettes fra ordren inden afsendelse.

Vi opfordrer til, at I ikke bestiller mange flere lodsedler, end I forventer at sælge – dels fordi kredsen selv skal bekoste returneringen, dels fordi det kræver mange ressourcer at tælle returlodderne op. En udgift vi gerne vil minimere, så vi kan sende flest mulige penge tilbage til kredsen. Og I kan sagtens bestille flere lodsedler til kredsen, hvis I får behov for det i løbet af salgsperioden. 

Returnering

Hvis I kan se, at kredsen ikke vil få solgt alle de tilsendte lodsedler, må de meget gerne returneres til 55°NORD løbende, så andre kredse evt. kan få glæde af dem. Sidste frist for modtagelsen af usolgte lodsedler hos 55°NORD er onsdag den 9. november 2017. Du skal beregne minimum to dages leveringstid, så send dem derfor i god tid – og senest mandag den 8. november. 

Returnering af usolgte lodsedler skal ske for kredsens regning. Der må IKKE anvendes returpakkesedler fra 55°NORD . I så fald vil kredsen blive opkrævet for portoudgifterne. 

Du skal vedlægge en udfyldt returseddel (med kredsnr., kredsnavn, kontaktperson og antal lodder) sammen med lodsedlerne, for at vi kan registrere dem som returneret. Vær desuden opmærksom på at organisere lodsedlerne, så der skal bruges mindst mulig tid på optælling. Sorter gerne lodsedler i hhv. ubrudte blokke og løse lodsedler, når du pakker dem.

Jo mindre tid, der skal bruges på optælling, jo mere overskud kan vi sende tilbage til kredsen. 

Hent returseddel til brug for returnering af usolgte lodsedler: