FDFs medlemstal

Hvert år indrapporterer FDF medlemstal til DUF.

Du kan hente de seneste medlemstal for FDF herunder. De opgøres hvert år den 31. december.