Vælg delmål på ledermødet

Fællesskab og relationer - og FDF i samarbejde. Udviklingsmålene rummer masser af mulighed for udvikling i kredsen. Her er et værktøj til at vælge fokus for kredsens arbejde.

 

Vælg handling med fødderne er en leg, som er udviklet med henblik på at sætte udviklingsmålene på dagsordenen på ledermødet. I en proces, som tager omkring en time, kommer man omkring alle seks delmål. 
Hver enkelt leder forholder sig til, hvad han selv kunne tænke sig at sætte fokus på, samt hvad han vurderer at kredsen har behov for. Herefter vælges fælles fokus, og der sættes konkrete handlinger på processen. 

Rigtig god fornøjelse. Hvis I har lyst og/eller behov, så kommer jeres forbundssekretær gerne ud og hjælper med at gennemføre legen.

Værktøj: Vælg handling med fødderne

I august 2017 har alle kredse fået tilsendt et værktøj, man på ledermødet kan bruge til at vælge, hvilket af de seks delmål, man vil arbejde med i kredsen. Du kan læse, hvordan man bruger værktøjet her og hente/printe de forskellige dele nedenfor.