Fællesskab og relationer

FDFs landsmøde vedtog i 2016 et udviklingsmål for fællesskab og relationer. Her kan du blive klogere på udviklingsmålets delmål.

 

 

Delmål

FDF vil øge fokus på fællesskab og relationer af høj kvalitet for at fastholde børn, unge og aktive ledere i FDF


Legen som frirum

FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for børn og unge.

Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen skaber frirum og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber, og give kredsene redskaber til at lege godt. 


Lederfællesskabet og flere børneledere

Kredsene skal sikre et miljø og en kultur, hvor flere voksne vil deltage aktivt i arbejdet med børn og unge.

Ved at sætte fokus på gode lederfællesskaber vil vi styrke relationerne mellem børn, unge og voksne i kredsen. 


Fastholde flere medlemmer

Kredsene skal gennem gode relationer mellem børn og voksne fastholde flere medlemmer i længere tid.

Vi vil sikre, at arbejdet med gode relationer mellem børn og voksne spredes i alle kredse gennem værktøjet ”Rundt om relationer” samt anden lederuddannelse.