Børn og unge i udsatte positioner

FDF skal nå børn og unge i udsatte positioner

 

Ved at understøtte kredsene og udvikle vores samarbejde med relevante partnere vil vi give børn og unge i udsatte positioner mulighed for at opleve et meningsfuldt fællesskab.

FDFs socialudvalg

Socialudvalget arbejder ud fra FDFs ambition og udviklingsmålet: FDF i samarbejde inden for delmålet - Børn og unge i udsatte positioner.

Kommissorium
Behovet for et socialudvalg er en reaktion på tendenser i samfundet, der udfordrer de svagest stillede børn og unge i lige adgang til fællesskab.

 

Levet liv og kristne rødder
Motivationen for at FDF skal have særligt fokus på socialt udsathed bliver hentet i FDFs kristne værdier. Kirkens sociale arbejde betegnes diakoni, og det er ind i den tradition og det begreb, at socialudvalget står med sine rødder¨.

Udvalgets fokus

At inspirere og styrke lederens sociale engagement
At styrke kredsenes organisatoriske arbejde for børn i udsatte positioner


FORM til ledernes arbejde


Udvalget lancerer i efteråret 2018 en udgivelse omhandlende FORM på baggrund af kredscases og samtaler på uddannelsesmoduler i 2017 og 2018.

Kontakt udvalget for at få et uddannelsesmodul for lederne nær dig i dit område: Simon@kangas.dk
Kontakt udvalgets hotline for samtale om en svær situation med et barn eller ung i en udsat position: Simon@kangas.dk

Kredsens organisatoriske arbejde(underoverskrift blå)
Udvalgets lancerer i efteråret 2018 en guide til kredsene, der vil organisere deres arbejde med at sikre bredere adgang for børn og unge i udsatte positioner på baggrund af undersøgelsen af kredspraksis i maj 2018.

Kontakt udvalget for en samtale om bredere adgang for børn og unge i udsatte positioner: Jens.thorsen@thordig.com

  

Materialer om børn og unge i udsatte positioner

I forbundsrådets udgivelse "Et ståsted at møde verden fra", har Jens Maibom Pedersen skrevet et indlæg om FDFs sociale ansvar. Hent bogen nedenfor: