Lokalt engagement

Kredsene skal rustes til at spille en aktiv rolle for børn og unge i lokalsamfundet. 

Write author here

Har du læst kapitlet i kredslederhåndbogen "God ledelse i kredsen" om lokal branding af FDF?