Legen som frirum

FDF skal vise, hvordan legen skaber fællesskab og er et frirum for børn. 

 

Vi vil gøre det tydeligt og udfolde, hvordan vi gennem legen skaber frirum og lærer at indgå i forpligtende fællesskaber og give kredsene redskaber til at lege godt.