Undersøgelser

Her kan du finde de undersøgelser, der er lavet i løbet af perioden 2020-2022

Barriereanalyse af kredse uden puslingeklasser Foråret 2021. Analysen er lavet på baggrund af interviews og fokusgrupper med ledere og kredsledere fra 17 kredse.

FDF ønsker at få afdækket, i hvilket omfang forældre præger børns valg af fritidsaktiviteter, og hvad der har betydning for valget. Indeværende undersøgelse afdækker de beslutningsprocesser, der sker i familierne vedr. børns fritidsaktiviteter, hvor stor indflydelse forældrene har på valget, og om der er fritidsaktiviteter, som forældrene har særlig stor indflydelse på.

Kidvertising Agency/Rybner Analyse har for FDF gennemført en undersøgelse med det formål at skabe øget viden på dette område.