Fortællinger i Kredsen

Sæt fokus på Fortællingen i din kreds! 

Foto: Thomas Heie Nielsen

Et af FDFs udviklingsmål for perioden 2018-2022 er Fortællingen. Børn, unge og ledere skal få et sprog for, hvad FDF er – og øve sig i at fortælle det til andre. Med nedenstående kan kredsen arbejde med fortællingen på et til to ledermøder og tage FDFs fortælling med på jeres lokale netværksmøde.

Under delmålet "Lederen fortæller FDF" er dette værktøj blevet lavet som en øvelse til ledermødet. På et eller to ledermøder arbejder man med materialet 'Stjernestunder' og følger op med Rollespillet. I tillæg til arbejdet med lederne er der lavet et materiale til brug på et netværksmøde. 

Stjernestunder; Find kredsens fortælling

Man starter med udgangspunkt i lederne og deres bedste FDF-oplevelser med andre. Man skal også undersøge hvad der er særligt ved FDF og være nysgerrige på fællestrækkene ved FDF-oplevelserne. Til sidst kobler man så kredsens FDF-fortælling til den store fortælling om FDF, som vi finder i formålet og ambitionen. 

Rollespil; Øv jer i fortællingen

I tillæg er der lavet et rollespil, hvor I på baggrund af den fortælling, I har lavet skal øve jer i at dele den med relevante målgrupper. Til det formål skal I bruge nedenstående film, vejledning og plakater med målgrupper.

Netværkssamtale om fortællingen

Når I i kredsen har skabt jeres unikke FDF-fortælling, og I har øvet jer i at fortælle den til relevante målgrupper, kan I prøve den af på en helt fantastisk responsgruppe: jeres netværk. 

I netværket sidder kredse, som kender jer og måske kan gøre jeres lokale FDF-fortælling endnu skarpere, når I deler den.