Fortællinger i Kredsen

Værktøj til fortællinger i din kreds.

Et af FDFs udviklingsmål for perioden 2018-2022 er Fortællingen. Børn, unge og ledere skal få et sprog for, hvad FDF er – og øve sig i at fortælle det til andre. Med nedenstående tre trin kan kredsen arbejde med fortællingen.

1: Find kredsens fortælling

Første handling under delmålet "Lederen fortæller FDF" er en øvelse til ledermødet. Ved at hver leder deler sin egen bedste FDF-oplevelse med de andre, undersøger man sammen, hvad der er særligt ved FDF. Herefter skal man være nysgerrige på fællestrækkene ved FDF-oplevelserne for at undersøge, hvad der gør FDF til noget særligt i netop jeres kreds. Til sidst kobler man så kredsens FDF-fortælling til den store fortælling om FDF, som vi finder i formålet og ambitionen. 

Rigtig god fornøjelse!

2: Øv jer i fortællingen

Næste handling i udviklingsmålet om Fortællingen er et rollespil, hvor I på baggrund af den fortælling, I skabte i forrige handling skal øve jer i at dele den med relevante målgrupper. 
Til det formål skal I bruge nedenstående film, vejledning og plakater med målgrupper.

Rigtig god fornøjelse!

3: Netværkssamtale om fortællingen

Når I i kredsen har skabt jeres unikke FDF-fortælling, og I har øvet jer i at fortælle den til relevante målgrupper, kan I prøve den af på en helt fantastisk responsgruppe: jeres netværk. 

I netværket sidder kredse, som kender jer og måske kan gøre jeres lokale FDF-fortælling mere skarp, når I deler den. 
Det er det, næste og sidste handling i tretrinsraketten om FDF-fortællingen drejer sig om.