Hvad er et udviklingsmål?

Herunder finder du mere information om de tre udviklingsmål for 2020-2022. 

RBO

FDFs udviklingsmål fra 2020 tager udgangspunkt i FDFs strategi om at give flere børn og unge et ståsted. 

Et udviklingsmål er et mål som kredse, landsdele, arena og landsforbund arbejder med i fællesskab ved at gøre forskellige indsatser over de to år indtil næste landsmøde. 

FDFs udviklingsmål for 2020-2022 er følgende:

  • Flere nye kredse
  • Tiltrække og fastholde flere børn, unge og voksne
  • Kredsen fortæller FDF

Flere nye kredse

Der er områder af Danmark, hvor børn og unge ikke kan være en del af vores fællesskab - simpelthen fordi, der ikke er en FDF-kreds. Med dette udviklingsmål har FDF besluttet at gøre en stor indsats for at det kan lykkedes at starte flere kredse og at kredsstart skal være en integreret kultur i FDF. At ville starte en kreds skal være en naturlig ide for alle i FDF.

Kredsen fortæller FDF

Arbejdet og samtalen om vores fortælling skal vi forsætte med, fordi fortællingen er en forudsætning for at kunne skabe flere indgange til FDF for børn og unge, der står uden for vores fællesskab. Når vi aktivt inviterer ind i en ny eller eksisterende kreds, skal vi kunne sætte ord på, hvad vi inviterer ind til. 

  • Vi arbejder for at kredsene finder frem til en fælles, lokal fortælling.
  • Vi arbejder videre med lederens og den unges evne og lyst til at fortælle FDF med afsæt i hvorfor vi laver FDF fremfor i hvad vi laver til FDF

Tiltrække og fastholde flere børn, unge og voksne

Der er der brug for at styrke både fastholdelse af eksisterende medlemmer og tiltrækning af nye medlemmer, så vi sammen kan give flere børn og unge et ståsted at møde verden fra. FDF-kredse er forskellige og har sine egne potentialer og udfordringer. Derfor skal hver kreds naturligvis lægge et særligt fokus på de aldersgrupper, som netop hos dem har behov for det. På tværs af FDFs kredse er der dog samtidig et klart billede af aldersgrupper, hvor mange kredse har fælles udfordringer og potentialer.

  • Vi arbejder for, at flere børn starter til FDF som puslinge og tumling, herunder understøtte kredsene i oprettelsen af flere puslingeklasser, samt undervejs holde os forældrenes vigtige rolle for øje, når vi ønsker at tiltrække flere mindre børn til Danmarks bedste fritidsaktivitet.
  • Vi arbejder for at flere børn i piltealderen fastholdes som medlemmer i FDF. Vi vil have særligt fokus på stærke relationer, de gode pilteoplevelser såvel som overgangen fra pilte- til væbnerklassen.