Fastholde og tiltrække flere

Udviklingsmål 2020-2022

På denne side findes information omkring FDFs Udviklingsmål. På denne side handler det om udviklingsmålet 'Fastholde og Tiltrække flere' som handler om hvordan man i kredsene kan tiltrække og fastholde flere medlemmer.

Vedtagelse fra LM20: Kredsene inviterer flere børn, unge og voksne ind og arbejder på at fastholde nuværende medlemmer længere. Der iværksættes initiativer til at belyse hvordan nye potentielle brugere opfatter FDF.

Her finder du mere information omkring hvad udviklingsmålet handler om, samt hvordan man i kredsen kan selv kan arbejde videre. Desuden vil man i den kommende periode, kunne finde alt det nye materiale som bliver lavet. 

Foto: Thomas Heie Nielsen
Foto: Thomas Heie Nielsen

Indsatsområder

Landsmødets beslutninger omkring udviklingsmålet er omsat til en række indsatser. Disse kommer der den næste periode til at ligge nyt om her på siden. De indsatsområder som der arbejdes med i den kommende tid er følgende: 

 

Puslinge / Tumlinge

- UNDERSØGELSE omkring hvilke barrierer kredsene oplever for, at kunne starte puslingeklasser. 

- UNDERSØGELSE omkring hvilke prioriteringer forældre har i forhold til deres børns fritidsaktiviteter. 

- UDVIKLE Initiativer for kredsene omkring børnearbejdets indretning og struktur. 

- UDVIKLE et fantasiramme-materiale med inspiration og ideer til det første år som FDFer. 

- SAMLE information og materiale om puslinge

- INVITERE til puslinge-netværk for ledere og kredsledere. 

- UDGIVE artikler med fokus på puslingeklassen i FDF LEDEREN

 

Pilte

- SAMARBEJDE med Landslejrudvalget om at få flere pilte med på Landslejr. 

- SAMSKABELSE om 'Pilte på Lejr'-udvalget omkring pilte som en særlig målgruppe. 

- OPSTARTE et pilte udvalg med fokus på et fantastisk pilteliv. 

- UNDERSØGE hvordan kredse kan skabe bedre overgang fra Pilt til Væbner. 

- AFSØGE muligheder for at gøre FDFs medier endnu bedre for pilteårgangene.

 

Voksne

- UNDERSØGE hvilken viden FDF allerede har om at tiltrække voksne.  

- UNDERSØGE hvordan kredsene med fordel kan tiltrække flere voksne. 

- UDGIVE viden fra kredsene omkring hvordan de lykkes med at tiltrække voksne. 

Her finder du de indsatser som allerede er lavet til dette udviklingsmål.