Fastholde og tiltrække flere

Udviklingsmål 2020-2022

På landsmødet blev der tilføjet ’voksne’ til målgruppen der skal inviteres ind. Ligeså blev nederste linje tilføjet, således at der i handlingerne for dette udviklingsmål skal inddrages potentielle medlemmer eller forældre, til at gøre os klogere på opfattelsen af FDF.

Vedtagelse fra LM20: Kredsene inviterer flere børn, unge og voksne ind og arbejder på at fastholde nuværende medlemmer længere. Der iværksættes initiativer til at belyse hvordan nye potentielle brugere opfatter FDF.

 

Foto: Thomas Heie Nielsen
Foto: Thomas Heie Nielsen

Mål og handlinger

Udviklingsmålet er opdelt i to spor: Tiltrække flere (del A) og fastholde flere (del B). Mål og handlinger for hver spor er samlet, så overblikket kunne blive bedst muligt. Målene er taget direkte fra motivationsteksten fra landsmødeforslaget.

Del A. Tiltrække flere

  1. Oprettelse af flere puslingeklasser
  2. Øget optag af puslinge og tumlinge
  3. Fokus på forældrene ifm. rekruttering
  4. Inviterer flere voksne ind

1. Oprettelse af flere puslingeklasser

Vi ved, at der er kredse som ikke har puslingeklasser, men vi ved ikke hvorfor de ikke har det. Derfor ønsker vi viden om hvorfor de ikke starter puslingeklasser op. Den første handling her vil derfor være at lave en undersøgelse hos 20-30 kredse uden puslingeklasser, hvor barriererne afdækkes, og kredsene kan få bedre hjælp til at starte puslingeklasser op. 

 

2. Øget optag af puslinge og tumlinge

Vi vil arbejde for mål 2 ved at styrke mål 1 og 3, samt arbejdet med den viden, vi får i undersøgelsen af hvordan børn får andre børn med til FDF, som er en handling under ’kredsen fortæller FDF’. 

 

3. Fokus på forældrene ifm. rekruttering

Vi ved, at forældres holdninger præger valg af fritidsaktiviteter, men vi ved ikke i hvilken grad, og hvilke ting som er udslagsgivende ift. FDF. Derfor har vi også svært ved hjælpe kredsene med hvad det er forældrene efterspørger. Dette skal en ekstern undersøgelse hjælpe til med at finde ud af. Der vil blive spurgt ind til specifikke områder, som kredsene kan forholde sig til. Formidlingen af denne undersøgelse skal være let tilgængelig og let forståelig. Der vil blive arbejdet med et visuelt medie i formidlingen. Undersøgelsens resultater videreformidles af ansatte og frivillige, men det vil ikke blive i en større koordinerede implementering. Den enkelte kreds vil have mulighed for at ændre på de forhold, de finder relevante.

 

4. Invitere voksne ind

Lederrekruttering har vi arbejdet med en del år ifm. tidligere udviklingsmål. Derfor må handlingen for dette mål have en anden indgangsvinkel. Vi vil lave en ny type undersøgelse i FDF-regi. Vi inviterer en bred skare af ikke-kendere af FDF med til FDF møder, hvor de fortæller os deres observationer. Her vil vi få ny viden om mange forskellige forhold i den givne kreds, men vi vil også få viden, som kan gøre os klogere på, hvordan vi inviterer nye voksne ind i FDF-fællesskabet. Resultaterne skal også løftes ind i en ny type handling, båret af frivillige kræfter, som eventuelt kan afprøves på landslejren 2022.

Del B. Fastholde flere

  1. Det bedste Pilteliv / De Gode Pilteoplevelser, her skal der være progression og samspil.
  2. Overgangen fra Pilt til Væbner, kendetegnet ved udfordringer, forventningsglæde og nye oplevelser.
  3. Fastholde flere Pilte

Disse tre mål hænger sammen, og derfor er det et samlet sæt handlinger, som præsenteres her:

Piltene i FDF kunne sagtens undersøges ift. interesser, fritidsaktiviteter, venskaber mv. Målgruppen er dog blevet afdækket af andre de sidste 10 år ved forskellige undersøgelser, herunder har både CUR, DR medier og DDS været i gang. 

Vi skal derfor starte med at finde mere viden om målgruppen ved undersøgelser foretaget af eksterne. Det er ikke oplagt at lave vores egen undersøgelse, dels fordi der er andre der har undersøgt forskellige delelementer, dels fordi det forventeligt vil være svært for målgruppen, at definere hvad de mangler for at have ’det bedste pilteliv’. Vi får dog viden om målgruppen fra flere af de andre undersøgelser, som igangsættes.

Vi ved om piltealderen, fra de eksterne undersøgelser vi indtil videre har gransket, at det der kendetegner målgruppen er, at forældrene stadig er de nærmeste. Målgruppen er dog meget optaget af, og lader sig påvirke af hvad kammerater gør og går til. Målgruppen er nysgerrige og videbegærlig, og vil gerne udfordres men ikke for meget. Selvom de har meget styr på teknologi, sociale medier og nyheder, så er det ikke fordi de bliver hurtigere voksne. De er stadig børn og oplevelserne skal tilpasses dertil. 

På landsplan mangler noget for pilte. Oplevelser som er for pilte. Noget de bliver stolte af og vil fortælle andre om. I FDF kan Væbnermesterskabet og Væbnerløftet være med til at skabe væbneridentitet, og Sille & Sigurd fortællingerne kan skabe identitet og aktiviteter for puslinge. Det mangler vi for pilteklassen. Oplevelser for pilte har første prioritet. Der skal også skabe elementer, man kan bruge i kredsen, gøre dem til sine egne og forhåbentlig være med til at øge fastholdelsen af piltemålgruppen.

 

Her finder ud relevante værktøjer til måder du og din kreds kan arbejde med netop dette udviklingsmål.