Børn og unge i naturen

I FDF vil vi gerne invitere flere børn og unge udenfor.

I FDF har vi en lang og god tradition for at bevæge os ud i naturen, både på vores ugentlige møder, men i særdeleshed på weekendture og sommerlejre. Her dyrker vi et væld af forskellige aktiviteter. Både de vilde og udfordrende og de mere stille, hvor det mest af alt handler om at være til stede, opleve og fornemme det, som naturen gør ved os mennesker. 

Naturen indeholder mange aspekter, som kan undre og forundre. Når vi færdes i naturen, får skaberværket liv og betydning. Naturen vidner både om fortællinger om fortiden og fortæller os om livet nu og i fremtiden. I fællesskab kan vi opleve, hvad bæredygtighed har af betydning for den verden, vi lever i, og sammen kan vi lægge os på ryggen ved siden af hinanden og lade stilheden og drømmene flyve op i himlen til skyernes finurlige formationer eller stjernernes dybe ro.

Bliv klogere på hinanden – og naturen

Måske har I i kredsen mange ideer til og traditioner for at bruge naturen i jeres møder og mødeaktiviteter. Måske ønsker du som leder, at I kommer mere ud? 

Med nedenstående proces i hånden kan du sammen med dine medledere blive klogere på jeres behov for at bringe naturen ind i møderne, og hvordan I kan gøre det sammen. Processen er opbygget af tre dele, hvor første del handler om at dele gode naturoplevelser med børn, og anden del handler om at tage en beslutning om I vil mere ud i naturen. Den tredje del skal I bruge i tilfælde af, at I gerne vil mere ud i naturen, for det er en ideudviklingsproces, som tager sit udgangspunkt i FDFs pædagogik. Med pædagogikken som retningsgiver kan I skabe gode møder for jeres børn og unge, hvor pædagogik og natur går hånd i hånd. 

Hvilke aktiviteter laver andre?

Du kan finde ideer til aktiviteter i Mødedatabasen, men der er også inspiration at hente hos andre organisationer. Læs mere på siden "Aktivitetsinspiration".

Hvis du har andre gode ideer til mødeaktiviteter i naturen, så skal du være velkommen til at sende dem til FDF@FDF.dk, så de kan formidles videre til andre FDFere.