Børn og unge i naturen

I FDF vil vi gerne invitere flere børn og unge udenfor.

I FDF har vi en lang og god tradition for at bevæge os ud i naturen, både på vores ugentlige møder, men i særdeleshed på weekendture og sommerlejre. Her dyrker vi et væld af forskellige aktiviteter. Både de vilde og udfordrende og de mere stille, hvor det mest af alt handler om at være til stede, opleve og fornemme det, som naturen gør ved os mennesker. 

 

Som FDFere ved vi, at naturen i sig selv har værdi, og den holder vi af at dyrke. Dette syn på naturen har bundklang i FDFs historie. Allerede i 1902 skrev FDFs stifter, Holger Tornøe, i sit stilehæfte om glæden ved naturen:

Man skal give børnene lejlighed til at komme ud at se sig om og til rigtig at røre sig og bruge kræfterne. Men også må man se at få vagt interesse for naturen, får et menneske øjet op for naturen vil det være ham en kilde til glæde'. Holger Tornøe var opmærksom på glæden ved at være i naturen. I stilehæftet beskrev han den – sammen med leg – under afsnittet ‘Fornøjelse’, og det er netop den lystbetonede tilgang til naturen, hvor der er fokus på glæde og leg, der er særlig for FDF.

Naturen indeholder mange aspekter som kan undre og forundre. Når vi færdes i naturen, får skaberværket liv og betydning. Naturen vidner både om fortællinger om fortiden og fortæller os også om livet nu og i fremtiden. I fællesskab kan vi opleve, hvad bæredygtighed har af betydning for den verden, vi lever i, og sammen kan vi lægge os på ryggen ved siden af hinanden, og lade stilheden og drømmene flyve op i himlen til skyernes finurlige formationer eller stjernernes dybe ro.

 

Naturen kan noget helt særligt. Den får os til at føle os forbundet, føle os små, føle frihed eller frygt. Den ændrer sig gennem dagen, ugen og året. Men mange børn og unge oplever det ikke. Undersøgelser fra Friluftsrådet viser, at børn og unge i ringe grad kommer ud i naturen. Til gengæld færdes de hjemmevant i den digitale verden foran en skærm. Det er et emne, der i stigende grad fylder i samfundsdebatten. Samtidig viser forskning, at naturen også bidrager til at bekæmpe nogle af tidens store sundhedsudfordringer hos børn og unge, som stress, angst og ensomhed. Det er endnu gode grunde til, at FDF med vores tradition for at lege i naturen, være fælles om at opleve naturen, have respekt for naturen og for at passe på Guds skaberværk, både kan og skal melde os på banen. Her kan vi gøre en forskel og vise os som et attraktivt alternativ til det digitale liv.

Dette udviklingsmål spiller således ind i en over 100 år lang FDF-historie, samtidig med, at det spiller ind i en vigtig samfundsdagsorden om bæredygtighed, en kristen fortælling om skabelsen, samt en sundheds- og samfundsdebat som i stigende grad handler om trivsel og fællesskabet som middel mod stress, angst og ensomhed.

Udviklingsmålet har fokus på at lade sig rive med af naturen, som naturen er. Det handler derfor ikke bare om at flytte sit møde til skoven, men om at lade skoven skabe et møde fyldt med plads til undren, glæde og fællesskab samt plads og ro til spørgsmål om livet, tro og viden.

Udviklingsmålet løber frem til 2022.