Mentorordning

En mentor kan sætte gang i udvikling for hele kredsen. Se her hvorfor og hvordan.

 

FDFs mentorordning er et tilbud til dig, hvis du og din kreds har mod på et intensivt udviklingsforløb. Med en mentor tilknyttet kredsen, har I en helt unik mulighed for at udvikle på jeres kreds. En mentor kan arbejde individuelt med kredslederen eller samlet med hele lederflokken. Det kommer an på, hvad jeres kreds’ behov er. Et typisk mentorforløb vil strække sig over tre møder, men dette tilpasses naturligvis efter, hvad der giver mening.

Et forløb vil altid starte med et opstartsmøde mellem kreds, mentor og forbundssekretæren i den pågældende landsdel.
På dette opstartsmøde vil I kortlægge omfanget af samarbejdet, omdrejningspunktet for samarbejdet samt opstille retningslinjer for jeres samarbejde. Forbundssekretæren deltager i opstartsmødet for at sikre forankring og opfølgning efter endt mentorforløb.   

En mentor kan blandt andet bruges til:

  • At sætte fokus på kredsens ve og vel
  • Medlemsrekruttering
  • Hjælp, støtte og udvikling af kredslederen
  • Udvikling af lederflokken
  • Kredsudvikling 

 

Vil du være mentor? 

Typiske arbejdsopgaver for en mentor er:

  • At støtte og guide kredslederen i specifikke situationer
  • At komme med råd og sparring i forhold til medlemsrekruttering
  • At se kredsen udefra og hjælpe med kredsens udvikling

Der er altid brug for flere mentorer til at hjælpe med at udvikle FDF-kredse over hele landet. Du behøver ikke at bo et bestemt sted i landet, og du har mulighed for at sige til eller fra, inden du bliver mentor for en kreds. Der er altid mulighed for at hente hjælp, råd og sparring til arbejdet hos forbundssekretærerne.  

Har du lyst til at høre mere om FDFs mentorordning, eller er du i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig? Så kontakt din lokale forbundssekretær, som kan guide dig videre.