Sådan gør I

Få rekruttering på dagsordenen ved at følge nedenstående skabelon.

 

Brug god tid på et ledermøde til at lave en plan for kredsens lederrekruttering.
Tag løbende emnet op på ledermøder - minimum én gang hvert halve år. På den måde har kredsen et konstant fokus på at få nye ledere.

Planen for lederrekruttering kan laves efter følgende model:

 1. Er vi en attraktiv kreds?
 2. Få afklaret, hvad kredsens behov er: Hvor og til hvad mangler vi ledere?
 3. Få afklaret, om I har krav til en ny leder: Hvad er kravene?
 4. Lav klare aftaler om, hvordan nye ledere skal modtages i kredsen (for eksempel omkring samtaler og uddannelse).
 5. Lav en brainstorm over mulige lederemner, og her er to navne ikke nok. Jo flere navne, der står på listen, jo større sandsynlighed er der for, at der er nogen, der siger ja til at blive leder. Hver af de nuværende ledere samt bestyrelsesmedlemmer bør minimum kunne bidrage med navne på fem til ti mulige ledere.
 6. Aftal hvem, der skal kontakte de enkelte emner og hvordan. Lav også en aftale om, hvornår der er deadline for de enkelte kontakter.
 7. Tag en fælles snak om, hvordan I vil kontakte de enkelte emner, om der er noget I skal være særlig opmærksomme på at fortælle.
 8. Lav en plan for, hvad der skal ske i prøvetiden og sæt ansvarlig på.

Nu er planen så færdig. Tilbage står der en lang række af forhåbentlig gode snakke med mange mennesker i lokalområdet med det resultat, at kredsen får nye ledere

Husk at følge op på de kommende ledermøder jævnfør planen og de deadlines, der er aftalt. 

Husk

 • Sig aldrig nej på andres vegne.
 • Vurder om lederemnet passer ind i lederflokken.
 • Fordel alle lederemnerne til kontakt blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer.
 • Brug kun personlig henvendelse – brev, email og telefon er mindre personlige.
 • Lav altid konkrete aftaler.
 • Inviter til et uforpligtende møde med oplevelser og information.
 • Vær altid 100% ærlig.
 • Aftal eventuelt prøvetid og uddannelsesplan.
 • Husk opfølgning og ledersamtale.
 • Husk, at lederen skal underskrive en børneattest.