Hvem skal vi spørge?

Måske gemmer jeres nye leder sig i listen nedenfor.

 

Inden I går i gang med at spørge forskellige lederemner, kan det være en god ide at beskrive den nødvendige profil. Hvad er det for en profil, vi efterlyser? Måske er det en, der supplerer det, I har i forvejen? Måske er det en afløser for en, der er på vej ud? Eller måske er det en, der har nogle særlige, faglige kvalifikationer?

 • Er det en god pædagog?
 • Er det en, der kan fange vores seniorer?
 • Er der en, der kan lære vores børn at spille tromme?
 • Er det en, der er stærk til forkyndelse?
 • Er det en, der er god til at holde styr på papirerne?

Alle voksne i lokalområdet er potentielle ledere, og der går ganske givet flere rundt og venter på at blive spurgt.

Tidligere medlemmer og ledere

Opsøg tidligere ledere eller seniorer – også selvom de har været aktive i en anden kreds. Har man oplevet arbejdet i FDF, vil man ofte have lyst til at komme i gang igen i et eller andet omfang. Se i gamle kredsblade, medlemslister eller spørg forbundskontoret.

Medlemmer af kredsbestyrelsen

De kunne jo også prøve at tage en klasse i en periode.

Lærere

Lærere har mange af de kompetencer, vi lægger stor vægt på i FDF. De kan planlægge og igangsætte aktivitetsforløb, har gode pædagogiske evner og et godt kendskab til børn og unge.

Bedsteforældre

Bedsteforældre kan være et godt aktiv. Mange har overskud af tid og vil ofte gerne gøre en frivillig indsats. Måske er de ikke interesserede i et helt sæsonforløb, men kan give en afgrænset indsats.

Venner, naboer, arbejds- og studiekammerater

Vi har alle gode venner i FDF. De fleste har også venner uden for FDF. Hvad med at give dem tilbuddet?

Forældre

Forældre til børn i kredsen starter ofte som ledere. Det er en oplagt mulighed. De er tæt på deres børn og har samtidig en interesse i, at kredsen har ressourcer nok til at lave et godt og udviklende børnearbejde.

Pædagoger

Pædagoguddannelsen beskæftiger sig med børn. En uddannelse, som kan bruges i FDF-sammenhæng.

Pensionister og efterlønnere

Et stort og godt rekrutteringsgrundlag. Mange vil gerne gøre en frivillig indsats og har de kvalifikationer, vi søger i FDF.

Småbørnsfamilier

Kommende potentielle medlemmer i kredsen. Hvorfor ikke starte i god tid – så de kan præge kredsen til deres egne børn. De kan eventuelt starte i familie-klassen, hvis I har sådan en.

Aktive fra kirken

Her må flere have en interesse i, at der er et godt og velfungerende FDF-arbejde i sognet.

Sommerlejrtanter

Hvis tanterne har haft en god uge på sommerlejren, er det helt oplagt at spørge dem. De ved jo, hvad det handler om.

Naboer til FDF-huset

De ser jer alligevel, når I er til FDF, så hvorfor ikke invitere dem med?

Ledige

De har tiden til at gøre noget ved det.

Tilflyttere

Hold godt øje med, hvem der flytter til sognet. Et godt sted at blive integreret er i FDF-kredsen.

Skoler og kollegier

Studerende er i forvejen meget aktive både socialt og gennem studiet. Samtidig er FDF et sted, hvor forelæsninger og opgaver kan skubbes i baggrunden – her gælder det mad på bål og gode oplevelser. Et tiltrængt pusterum midt i den travle hverdag.

Det får lederen for sin tid

Det at være leder er ikke kun et spørgsmål om at yde, men det er også en mulighed for som person selv at få noget ud af det. Nogle af de ting, som en leder kan forvente at få ud af at være med i FDF er:

 • Personlig udvikling: Uformelle lederkompetencer 
 • Give og få sjove oplevelser med børn, unge og voksne
 • Udfordringer for både krop og sjæl
 • Gode uddannelsesmuligheder: Nye færdigheder
 • Et særligt fællesskab
 • En meningsfyldt fritid på et kristent grundlag 

Deltidsledere

I vil nemt kunne komme ud for lederemner, der ikke ønsker eller ikke har tid til at binde sig for et længere forløb. De vil gerne hjælpe med et tre måneders cirkusprojekt hos piltene, men de vil ikke være med hele sæsonen. Der ligger mange muligheder her for at få en ekstra aktiv leder i perioder. Men det kræver, at forventningerne er ordentligt afstemt, og at der er lavet en ordentlig aftale (måske på skrift), så alle ved, hvad de kan regne med

Det kan være gældende for nye ledere, men eksisterende ledere kan måske også være interesserede i at få en anden form at være ledere på, end den der findes i kredsen nu. Hvis man fra tid til anden flytter rundt på ledere og klasser, vil man næsten altid opleve, at det giver mere liv i kredsen og blandt lederne.