Forældreinvolvering

Der er en uanet mængde ressourcer at hente hos kredsens forældre, hvis man husker at spørge.

 

Den vigtigste og eneste tvungne opgave, som forældre skal klare i kredsen, er bestyrelsesopgaver. Jævnfør Forbundsvedtægterne skal der vælges forældre til kredsbestyrelsen. Udover denne faste opgave er der faktisk ingen grænser for, hvilke opgaver forældre kan løse i kredsen. 

Eksempler på områder, hvor der nemt kan bruges hjælp fra forældre er:

 • Kørsel af børn eller materiel i forbindelse med ture/lejre eller aktiviteter.
 • Når der skal bruges tanter/onkler på weekendturen eller sommerlejren. 
 • Hvis forældrene har en trailer, som kredsen må bruge.
 • Vedligeholdelse af kredshuset eller kredsens hytte.
 • Indsamling til og afvikling af loppemarked.
 • Produktion af gevinster til julestue.
 • Indsamling af aviser.
 • Hvis der skal bages kage til ture og klassemøder.
 • Hjælpeleder/vikar ved klassemøde.
 • Hvis forældrene vil vise rundt på deres arbejdspladser.
 • Hvis forældrene har særlige kundskaber, egenskaber eller kontakter. 

Hvordan får man forældre til at hjælpe?

Fundamentet for en god opbakning fra forældrene i kredsen er en god forældrekontakt. Det vil sige, at kredsens ledere er gode til at skabe kontakt til det enkelte barns forældrene. I det daglige handler det selvfølgelig mest om at få snakket med forældrene, når de bringer/og henter deres børn ved det ugentlige møde. Men det er også vigtigt at få snakket med dem i forbindelse med ture og lejre, hvor der kan være specielle beskeder, der skal afleveres.  

Forældremøde

En god idé er, at hver klasse afholder forældremøde en gang om året, hvor forældrene møder deres børns ledere. På et sådant møde kan man få en ganske uformel snak om, hvordan det går: Hvilke ture skal klassen på? Hvad er forældrenes eventuelle forventninger til FDF? For at få forældrene til at møde op til sådan en aften, kan det være nødvendigt at tænke utraditionelt. 


Her er et par eksempler: 

 • Inviter' til en fælles aften for børn og forældre. Mens forældrene snakker, øver børnene et eller andet optrin. Derefter opvisning. 
 • Inviter forældrene til en aften, hvor en psykolog eller lignende holder oplæg for forældrene og ledere.  

Praktisk hjælp

Hvis forældre til børn i kredsen skal hjælpe med en opgave, er det selvfølgelig vigtigt, at forældrene ved, at kredsen skal bruge hjælp. Brug kredsens hjemmeside eller Facebook til at fortælle, hvad I gerne vil have hjælp til.

Det bedste er at kontakte forældrene selv – få måske en af forældrene til at kontakte de andre, når der er behov for hjælp.  

Hvorfor siger forældre ofte nej?

Mange har sikkert allerede erfaringer med at spørge forældrene i kredsen om hjælp, men mange har sikkert også oplevet, at de ofte siger nej. Det store problem er her, at ingen tør give en lillefinger, fordi de er bange for, at de om 14 dage er stavnsbundet til kredshuset og står med opgaver til op over halsen. Det er ingen interesserede i. 

Derfor handler det om at bede om hjælp til og beskrive afgrænsede og klart definerede opgaver. Store som små. Så er sandsynligheden for, at forældrene siger ja større. I stedet for at bede om forældrenes hjælp en hel weekend, i forbindelse med vedligeholdelse af kredshytten, så giv forældrene mulighed for at komme en formiddag/eftermiddag en af dagene.  

Tak for hjælpen

En vigtig detalje er at få sagt tak for hjælpen til de forældre, der støtter op om kredsens arbejde. Husk at få en kaffe- og/eller spisepause mens der deles kirkeblade ud eller males kredshus. Det er vigtigt, at forældrene føler, at det gør en forskel, hvis de dukker op, og at de bliver en del af et fællesskab – og det gør de kun, hvis vi husker at snakke med dem, mens de er der. 

Flere kredse har succes med at holde en årlig hjælperfest, hvor alle, der i årets løb har gjort en indsats for kredsen, bliver inviteret til en hyggelig aften med god mad og underholdning.