Behov og krav

Både kredsen og den nye leder har behov og krav til FDF-arbejdet. En klarhed skaber et godt udgangspunkt for samarbejdet.

Tag en drøftelse af emnet på et ledermøde. I forhold til behov kunne I starte med at lave en liste over de folk, I har i kredsen, og hvad de har af opgaver i kredsarbejdet. Lav så en liste over opgaverne i kredsen. Til slut skal I så finde ud af, hvilke opgaver en ny leder skal løse. Normalt vil en ny leder jo skulle hjælpe til i en klasse. Her er det vigtigt på forhånd at have gjort sig klart, hvad det præcist er, man søger ledere til. 

Det kunne for eksempel være:

  • Hjælpe med naturaktiviteter hos pilte i tre uger
  • Fløjteinstruktør i kredsens musikarbejde i de kommende tre måneder
  • Assistent for Niels i væbnerklassen i den kommende sæson
  • Ansvarlig for kredsens puslingearbejde

Men vær dog opmærksom på, at der er mange gode lederemner, der ikke nødvendigvis falder i de kategorier, hvor I mangler kræfter. Det er vigtigt at være åben over for nye muligheder, og muligheden for at se det som en chance for at nytænke lederstrukturen og -bemandingen. 

Det er også vigtigt at informere den nye leder om andre opgaver i kredsen, som I forventer han er med til at løse, for eksempel planlægning og afvikling af en kredsweekend.

Krav til FDF-lederne

Vi stiller i FDF en række krav til en leder. Tag det med i den snak, der er med potentielle ledere. 
Disse krav er for eksempel:

  • At man kan gå ind for FDFs formål
  • At man kan lide at arbejde med børn og unge
  • At man er villig til at dygtiggøre/uddanne sig
  • At man vil bruge den nødvendige tid 

Frigør kræfter til FDF-arbejdet

Alle mennesker har en grænse for, hvor mange ressourcer de har til rådighed. Den er meget forskelligt fra person til person, men ens for alle er, at vi som mennesker påvirkes af mange ting. Nogle ting kan nemt ændres, andre er ikke så nemme at gøre noget ved.
Det afgørende er, at kredsen tænker nyt: Fællesspisning før møderne. Som børnefamilie skal man ikke tænke på mad den dag, og som studerende er der adgang til et billigt måltid. Eller et numlingehold, hvor ledernes børn kan blive passet, mens forældrene tager sig af de større klasser. Der er måske nogle seniorer, der kan tjene penge til sommerlejren ved at passe numlingene. Det kan også være en bedsteforælder, der gerne vil give en hånd med. Der er mange muligheder, og det handler i mange tilfælde om at vende tingene lidt på hovedet og se det, der før har været lidt utydeligt.

Ting, der er at svære at ændre
Familie og bolig hører til dette punkt for de fleste. Det er begge ting, som tager mange af ens menneskelige ressourcer, men som umiddelbart ikke kan ændres.

Ting, der kan ændres
Her kan nævnes arbejde og sociale netværk, som også tager en stor del af ens ressourcer. Det er ting, der kan ændres. Men det er som oftest ikke her, der vælges først.

Ting, der er lette at ændre
Det er her, FDF findes sammen med alle de andre fritidsinteresser, som folk har. Når det kniber med de menneskelige ressourcer, er det som regel her, de fleste rydder op først. 

Derfor er det vigtigt, at arbejdet i FDF giver den enkelte leder noget. Noget, der kan bruges, ikke bare til møderne, men også i andre dele af livet. Kan kredsen sikre det, er det muligt, at FDF kan optage førstepladsen i stedet for den sidste.