Start en ny FDF-kreds

Du kan være med til, at flere kan få glæde af FDF-livet.

Start af nye FDF-kredse er vigtigt for FDF. Derfor yder landsforbundet al den hjælp og opbakning, der er mulig, således en ny kreds kommer godt fra start. Landsforbundet stiller derfor både tid og penge til rådighed ved start af nyt lokalt FDF-arbejde.

Råd og vejledning stilles til rådighed

Kontakt din lokale forbundssekretær, så vil vi meget gerne hjælpe jer med at starte en FDF-kreds i lokalområdet.

Landsforbundets kredsstartspakke

Kredsen får, når overenskomsten er underskrevet og godkendt af hovedbestyrelsen:

 • Kontant tilskud på 30.000 kroner.
 • Kontingentfrihed til landsforbundet de første 24 måneder.
 • FDF-skjorter til initiativtagerne, både ledere, kredsledelse og bestyrelse.
 • Gratis deltagelse på førstkommende Landsmøde i FDF for 2 personer.
 • Gratis deltagelse for ledergruppen på det førstkommende nationale ”FDF Lederkurset”

Analysefasen - hvad ved vi?

Forbundssekretæren støtter i denne proces. 

Her afdækkes det reelle grundlag for at starte en FDF-kreds:

 • Lederressourcer: Har vi de nødvendige kræfter til at starte?
 • Lokalområdet: Hvor bor børnene, hvor går de i skole/institution?
 • Kirken: Har vi det lokale sogns opbakning til start af FDF-arbejde?
 • Andre foreninger/spejderkorps: Hvordan er konkurrencen i området?
 • Kommunen: Økonomi og opbakning.
 • Næste FDF-naboer: Er der kredse i nærheden, der kan være støtte i opstarten, for eksempel udlån af ledere?

Planlægningsfasen - hvordan griber vi det an?

Forbundssekretæren støtter i denne proces

 • Lokaler: Der skal findes egnede lokaler. Eventuelt anvises de fra kommunen.
 • Etablere lederråd og bestyrelse
 • Kommune–tilskudsordninger med mere: Der skal indgås aftaler.
 • Kirken: Der skal indgås aftaler med præsten og menighedsrådet.
 • Lederuddannelse: Det skal vurderes, om der er behov for særlig uddannelse af ledere.
 • Markedsføring: Der skal laves reklame i forhold til at få tiltrukket medlemmer.
 • Økonomi: Tilskud og budget med mere.
 • Rekvirere og underskrive overenskomst: Overenskomst rekvireres fra forbundskontoret. Der skal udfyldes to eksemplarer, som skal underskrives af dels kredsens folk samt landsdelsledelsen. Herefter godkendes kredsen formelt af FDFs hovedbestyrelse.