Hvorfor har FDF en ambition?

Ambitionen er broen mellem formålet og indholdet. Bliv klogere på ambitionen her. 

 

FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. 

I november 2014 vedtog FDFs Landsmøde en ny ambition for FDF. 
Hvor formålet om at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus fortæller, hvad vi er sat i verden for, fortæller ambitionen, hvordan formålet sættes i spil, og FDF bidrager til en bedre verden for børn og unge. Det gør vi ved at møde børn med de fire fokusområder: Tro - leg - relationer - samfundsengagement. 

Fælles sprog

Ambitionen sætter ord på FDFs virke. Ord vi kan være enige om. Ord, der skaber en sammenhængskraft. Ord, der giver os et fælles sprog og en fælles retning. 

Ambitionen udfolder FDFs formål og særligt det møde, der omtales i formålet. Det er målet, at ambitionen kan udfylde et trin mellem vores formål og det ugentlige arbejde. Et mellemtrin, som både giver mening i hverdagen og fungerer som en fælles fortælling om vores arbejde. Som i så mange andre organisationer er det ikke nødvendigvis formålet, man skal møde som det første. Indgangsreplikken til FDF skal favne lige så bredt som vores egen opfattelse af FDF, som et bredt folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde.

Tro, relationer, leg og samfundsengagement

Når vi i ambitionen siger, at vi giver børn og unge et ståsted at møde verden fra, er det netop, fordi vi mener, at kombinationen af vores formål, værdier, aktiviteter og menneskesyn giver et særligt ståsted for livet. Et ståsted, hvor vi ruster nye generationer til at møde livets udfordringer, finde fællesskaber og tage ansvar for den verden, de er en del af. De fire pinde i ambitionen, tro, leg, relationer og samfundsengagement, formulerer tilsammen FDFs særlige ståsted.  

Har du set, at #ståsted bliver brugt på ex. Instagram til billeder af FDF, når det er bedst?

Brug ambitionen på Facebook