Sæt ambitionen på dagsordenen

Hvordan bringer vi ambitionen i spil i kredsen? 

 

En mulighed er at bruge de ledermødeindledninger, som er sendt ud sammen med ambitions-plakaterne.

Ambitionen vi deler 

I kan også bruge et helt ledermøde på at komme tæt på FDFs ambition - med udgangspunkt i jeres egen kreds. 

Her et et værktøj, som I kan sætte på dagsordenen til at få en snak med hinanden om, hvordan ambitionen hænger sammen med måden, I er sammen på i netop jeres kreds. Samtidig er den super anvendelig til rekruttering af nye ledere, idet den giver jer et sprog for, hvad ståsted betyder hos jer.

Denne samtale vil forbundssekretærerne rigtig gerne komme ud og tage sammen med jer. 

På lederskolen

Ovenstående materiale er rettet mod den enkelte kreds. Har I brug for at tale om ambitionen, og hvad vi vil med FDF i et større forum, det kan være på en lederskole eller et netværksmøde, er nedenstående proces mere brugbar.