Opgavefordeling i bestyrelsen

Bestyrelsen sættes sammen af medlemmer med forskellige roller og opgaver. 

 

En kredsbestyrelse består af minimum seks medlemmer sammensat af: Kredslederen, en sognerepræsentant, minimum fire medlemmer valgt af medlemmerne på årsmødet samt eventuelt en seniorrepræsentant og en lederrepræsentant. Kredsens opgaver skal fordeles blandt disse medlemmer, og til dette finder I her et værktøj. 

Værktøjet kan bruges inden et årsmøde, hvor bestyrelsen vurderer, at man kommer til at mangle nogle specifikke kompetencer og kan bruges til konkret rekruttering af folk, der besidder det, bestyrelsen kommer til at mangle. 

Et andet formål med værktøjet er ved konstituering af bestyrelsen, da det giver overblik over opgaverne og hvor de placeres. Herved kan man blive opmærksom på, at opgaverne fordeles nogenlunde lige mellem bestyrelsesmedlemmerne, og ingen overbebyrdes.

 

Husk at indberette