Opgavefordeling i bestyrelsen

Bestyrelsen sættes sammen af medlemmer med forskellige roller og opgaver. 

 

En kredsbestyrelse består af minimum seks medlemmer sammensat af: Kredslederen, en lederrepræsentant, en sognerepræsentant, to til fire forældrerepræsentanter og eventuelt en seniorrepræsentant. Kredsens opgaver skal fordeles blandt disse medlemmer, og til dette finder I her et værktøj. 

Værktøjet kan bruges inden en generalforsamling, hvor bestyrelsen vurderer, at man kommer til at mangle nogle specifikke kompetencer og kan bruges til konkret rekruttering af folk, der besidder det, bestyrelsen kommer til at mangle. 

Et andet formål med værktøjet er ved konstituering af bestyrelsen, da det giver overblik over opgaverne og hvor de placeres. Herved kan man blive opmærksom på, at opgaverne fordeles nogenlunde lige mellem bestyrelsesmedlemmerne, og ingen overbebyrdes.


Husk at indberette