Ledererklæring

Med ledererklæringen skriver lederen under på at være en voksen med noget på hjerte.

For at blive leder i FDF skal man ifølge vedtægterne: 
a. være fyldt 18 år. 
b. have personlig tilknytning til den danske folkekirke. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere fra denne bestemmelse. 
c. vedkende sig landsforbundets formål og medvirke til at skabe et kristent fællesskab, hvor den enkelte kan blive forstået, accepteret og respekteret. 
d. efter bedste evne ved deres forkyndelse, virke og tale være med til at skabe en kristen livsholdning. 
e. have gennemgået landsforbundets grundlæggende lederuddannelse og være forpligtet til løbende at dygtiggøre sig. f. være medlem af FDF.

Hvis kredsens ledere lever op til ovenstående, kan man underskrive FDFs ledererklæring. 

Hvorfor en ledererklæring?

En ledererklæring er dokumentation for, at man er en voksen med noget på hjerte. Nogle sender den med en jobansøgning, og andre laver et lille ritual ud af underskrivningen af ledererklæringen. Man kan godt være leder uden at have underskrevet ledererklæringen, men det er den naturlige afslutning på den grundlæggende lederuddannelse, at man erklærer, at man nu er leder i FDF.

Hvor finder jeg ledererklæringen? 

Ledererklæringen kan printes fra Trykkeriet eller downloades her