Råd og vejledning

I tilfælde af en sag om seksuelt misbrug eller andre overgreb er det muligt at henvise børn, unge og deres forældre til rådgivning

SISOs telefonrådgivning

Telefon 20 77 11 20

Åbent mandag-onsdag kl. 9.30-15, torsdag kl. 9.30-18 og fredag 9.30-13

Børnetelefonen – for børn og unge

Telefon/SMS 116 111

Åbent alle dage fra kl. 11-23

Forældretelefonen – for voksne om børn

Telefon 3555 5557

Åbent mandag, torsdag og fredag kl. 11-17 samt tirsdag, onsdag og søndag kl. 15-21.

Børne- og forældretelefonen drives af organisationen Børns Vilkår.

Litteratur om emnet

Når voksne krænker

I dette hæfte får du en bred introduktion til, hvad seksuelle overgreb på børn er.

Red Barnet, 2014 

Når mistanken opstår

I dette hæfte kan du finde viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb.

Red Barnet, 2014 

Når en mistanke er blevet til en sag

I dette hæfte kan du læse om, hvordan konkrete sager m seksuelle overgreb foregår, og hvordan man som voksen skal forholde sig under en sag. Det gælder både forældre, pårørende og fagpersoner.

Red Barnet, 2014 

Sæt forebyggelse på dagsordenen

Debatoplæg om forebyggelse af seksuelt misbrug i børne- og ungdomsorganisationerne
Dansk Ungdoms Fællesråd, 2000.

Børn er et fælles ansvar

Om forebyggelse af seksuelt misbrug af børn i lokale foreninger og klubber
Dansk Ungdoms Fællesråd, 2000.

Når legen går over stregen 

Hvordan foreninger kan forebygge, at børn og unge begår seksuelle overgreb mod hinanden
Dansk Ungdoms Fællesråd, 2001

Seksuelt misbrug af børn 

Børnerådets forslag til en national strategi
Børnerådet, 1999.

Det uhørte overgreb

Om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten
Danmarks Idrætsforbund, 2010.

Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Justitsministeriet og Socialministeriet, 2003-08-22.

Pædofili – om seksuelt misbrug af børn og unge i samfundets institutioner

En antologi redigeret af Jan Andreasen
Frydenlund, 1999.

Overgreb mod børn. Ser du det? Gør du noget?

Det Kriminalpræventive Råd, 2007.