Hvad må og kan en kanoinstruktør 

Lederen af sejladsen skal have gennemført et af nedenstående kurser. Kurset afgør hvor og hvornår, der kan sejles.

Turkanosikkerhedskursus 

Otte timers kursus der muliggør kanosejlads med op til seks kanoer/12 personer i meget beskyttet farvand som er udpeget. Meget beskyttet farvand udpeges af fx kommuner og kanosamrådets medlemmer. Man må padle i sommerhalvåret (15/5 til 31/10) i op til 4 m/sek. Vandet skal minimum være 13 grader. 

Deltagelse på kurset forudsætter at der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer jævnfør gældende regler og at man kan svømme 200meter.

Kurset henvender sig til ledere der vil sejle i forbindelse med almindelig mødeaktivitet. 

Uddannede Turkanoinstruktør 2-instruktører kan undervise på kurset, som kan gennemføres uafhængigt af landsforbundets kursusudbud.

Hvis man har gennemført et sikkerhedskursus lokalt, og efterfølgende vil uddanne sig til kanoinstruktør gennem landsforbundet, forudsættes det, at man har gennemført et sikkerhedskursus udbudt af landsforbundet. 

Turkanoinstruktør 1 

Weekendkursus der muliggør kanosejlads med op til seks kanoer (12 personer)  i beskyttet farvand. Man må padle i sommerhalvåret (15/5 til 31/10) i op til fire m/sek. Vandet skal minimum være 13 grader. 

Forudsætningen for at kunne tilmelde sig Turkanoinstruktør 1 er, at du har gennemført landsforbundets sikkerhedskursus. Deltagelse på kurset forudsætter, at der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer og at man kan svømme 200meter.

Kurset henvender sig ledere der vil på kortere kanoture. 

Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau.

Deltagelse på kurset forudsætter, at der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer jævnfør gældende regler.

Hvis du vil videre til Turkanoinstruktør 2, skal du læse op og træne hjemme. 


Turkanoinstruktør 2 

Et weekendkursus der afsluttes med eksamination. Kurset muliggør kanosejlads med op til seks kanoer (12 personer) i kendt kystnært farvand. Man må padle i sommerhalvåret (1/5 til 31/10) i op til fem m/sek. Vandet skal minimum være 10 grader.  

Forudsætningen for at deltage på Turkanoinstruktør 2 er, at du har gennemført sikkerhedskurset og Turkanoinstruktør 1. Disse kurser skal være udbudt af landsforbundet. 

Inden du deltager på Turkanoinstruktør 2, skal du læse op og træne hjemme. Til dette kursus skal du også fremvise logbog for din træning i perioden mellem de to kurser. 

Krav til træning logbog mellem instruktør 1 og instruktør 2: 40 km sejlads på mindst to forskellige typer vand med en overnatning og 20 timers specifik træning derudover. Det specifikke skal defineres i logbog - se logbogseksempel under bilag.

Turkanoinstruktør 2 afsluttes med praktisk og teoretisk prøve med en censor udpeget af Kanosamrådet. Når man har bestået kanoinstruktøreksamen, bliver man certificeret af kanosamrådet og registreret. 

Deltagelse på kurset forudsætter, ar der er gennemført førstehjælpskursus på otte timer jævnfør gældende regler og at man kan svømme 400 meter i åbent vand eller 600 meter i svømmehal.

Uddannelsen har en gyldighed på fem år. Kurset gennemføres kun på landsforbundsniveau.


Revurdering 

Inden det femte år efter bestået Turkanoinstruktør 1 og 2 du som instruktør og leder med sikkerhedskursus til en revurdering for at kunne bibeholde certificeringen. Dette sker på en dag, hvor man mødes og fremviser sin logbog. Derudover skal man vise, at man stadig kan de basale ting, som man blev eksamineret i. Ligeledes vil man ikke mindst blive opdateret på gældende regler. 

Revurderingen for ledere med sikkerhedskursus er ved at blive fastlagt og meldes hurtigst muligt ud.

Varigheden af en revurdering er seks timer.


Farvand 

Meget beskyttet farvand: 

Farvand der er udpeget af f.eks. FDF (kanoarbejdsgruppen) eller kommunen, og hvor der som udgangspunkt er tænkt og beskrevet omkring vind, sikkerhed, regler m.m. 

Beskyttet farvand: 

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande. Ved beskyttet farvand forstås, at man holder sig max. 20 meter fra kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten. Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over fire meter pr. sekund. 

Kystnært farvand: 

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande. Ved kystnært forstås, at man holder sig så tæt på kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten. Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over fem meter pr. sekund.