Kanosejlads i FDF

Læs om regler og muligheder indenfor kanosejlads.

Generelt 

FDF har tilsluttet sig kanosamrådets regler for kanosejlads. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere.

Kurserne er kun gældende sammen med et gyldigt førstehjælpskursus efter Søfartsstyrelsens krav. Det er ens eget ansvar, at førstehjælpsbeviset er gyldigt. 

FDF er en del af kanosamrådet, og det betyder, at når man er uddannet og certificeret kanoinstruktør, så gælder certificeringen ved alle kanosamrådets medlemmer for eksempel skoler, foreninger med flere. Kanosamrådet er et uafhængigt samråd og netværk, der skal fremme sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. 

Førstehjælpskursus

Det kursus, der er gyldigt i følge med kanouddannelse, er fra 2017: "Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan tages på en dag. 
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Indholdet på 8 timers kurset er af Dansk Førstehjælpsråd fastsat til:

  • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” 
  • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
  • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger”
  • Særtillæg 2, ”Førstehjælp ved akutte sygdomme” 
  • Særtillæg 3, ”Førstehjælp ved livstruende blødninger”


Fremover gælder førstehjælpskurser i 2 år.

Betydning for kredsen 

For kredsen betyder det, at hver gang man tager på kanotur, hvad enten det er en dagstur eller en tur på flere dage, så skal der være en kanoinstruktør eller leder med sikkerhedskursus med på turen. Der er kun en undtagelse, og det er, hvis kredsens bestyrelse vælger, at kredsen kan gennemføre arrangementet uden kanoinstruktører eller leder med sikkerhedskursus. I sidste ende er det kredsens bestyrelse, der står med ansvaret, hvis noget går galt. 

I landsforbundsregi er det et krav at man er certificeret kanoinstruktør, hvis man skal gennemføre kanoaktiviteter. 

Når man har bestået kanoinstruktøreksamen bliver man certificeret af kanosamrådet og registreret.

Bilag

Kanoarbejdsgruppen 

Du er velkommen til at kontakte FDFs kanoarbejdsgruppe via kano@FDF.dk. Kanoarbejdsgruppen kan hjælpe dig med rådgivning i forhold til uddannelse, sikkerhed, sejlads og indkøb af grej.