Samværsregler

Alle kredse skal ifølge FDFs vedtægter udfærdige samværsregler. 

I vedtægterne § 8, stk. 7 står der om samværsregler i kredsen: 

”Kredsen skal udfærdige samværsregler for kredsens unges og voksnes kontakt med kredsens egne børn og unge i FDF.

Disse samværsregler skal som minimum indeholde landsforbundets samværsregler og skal også omfatte retningslinjer for kredsens unge og voksnes kontakt med børn og unge i FDF via sociale og elektroniske medier.

Kredsens samværsregler skal være alle kredsens unge og voksne bekendt og være let tilgængelige for kredsens medlemmer, forældre og andre relevante.

Samværsreglerne godkendes af bestyrelsen og ledermødet én gang årligt.”  

Hvorfor samværsregler?

Samværsreglerne har både til formål at skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til FDF, og at give lederne en fælles basis for deres arbejde i kredsen. Det er derfor afgørende, at samværsreglerne introduceres for nye ledere i kredsen og tages op til drøftelse på et ledermøde en gang om året. Et godt tidspunkt at tage dem op er ved sæsonstart, hvor der måske er kommet flere nye ledere til eller rykket rundt på lederfordelingen.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at samværsreglerne ikke kan stå alene i arbejdet med at sikre, at arbejdet med børn og unge i kredsen sker i trygge rammer. Det væsentligste er den daglige opmærksomhed og åbne samtaler om tingene. 

Find inspiration

Skal I i gang med at lave samværsregler i kredsen, så er der god inspiration at hente ved at kigge på andre kredses samværsregler. Mange kredse har dem liggende på deres hjemmeside, hvor de er let tilgængelige for både ledere og forældre.