Start en ny FDF-kreds

Du kan være med til, at flere kan få glæde af FDF-livet.

Start af nye FDF-kredse er vigtigt for FDF. Derfor yder landsforbundet al den hjælp og opbakning, der er mulig, således en ny kreds kommer godt fra start. Landsforbundet stiller derfor både tid og penge til rådighed ved start af nyt lokalt FDF-arbejde.

Råd og vejledning stilles til rådighed

Vi har ingen rammer eller normer for dette. Kontakt din lokale forbundssekretær, så finder vi en løsning.

Tilskud og kontingentfrihed ydes af landsforbundet

Kredsen får, når overenskomsten er underskrevet og godkendt af hovedbestyrelsen:

 • Kontant tilskud på 10.000 kroner.
 • Tilskud til indkøb i 55 Nord 4.000 kroner.
 • Kontingentfrihed til landsforbundet de første to år.
 • Yderligere kontant tilskud på 10.000 kroner fra puljen fra lukkede kredse. Dette udbetales kun såfremt, der er midler til rådighed i puljen.

Analysefasen - hvad ved vi?

Forbundssekretæren støtter i denne proces. 

Her afdækkes det reelle grundlag for at starte en FDF-kreds:

 • Lederressourcer: Har vi de nødvendige kræfter til at starte?
 • Lokalområdet: Hvor bor børnene, hvor går de i skole/institution?
 • Kirken: Har vi det lokale sogns opbakning til start af FDF-arbejde?
 • Andre foreninger/spejderkorps: Hvordan er konkurrencen i området?
 • Kommunen: Økonomi og opbakning.
 • Næste FDF-naboer: Er der kredse i nærheden, der kan være støtte i opstarten, for eksempel udlån af ledere?

Planlægningsfasen - hvordan griber vi det an?

Forbundssekretæren støtter i denne proces

 • Lokaler: Der skal findes egnede lokaler. Eventuelt anvises de fra kommunen.
 • Etablere lederråd og bestyrelse
 • Kommune–tilskudsordninger med mere: Der skal indgås aftaler.
 • Kirken: Der skal indgås aftaler med præsten og menighedsrådet.
 • Lederuddannelse: Det skal vurderes, om der er behov for særlig uddannelse af ledere.
 • Markedsføring: Der skal laves reklame i forhold til at få tiltrukket medlemmer.
 • Økonomi: Tilskud og budget med mere.
 • Rekvirere og underskrive overenskomst: Overenskomst rekvireres fra forbundskontoret. Der skal udfyldes to eksemplarer, som skal underskrives af dels kredsens folk samt landsdelsledelsen. Herefter godkendes kredsen formelt af FDFs hovedbestyrelse.