Indstilling af en FDF-kreds

Indstilling af en kredse sker, når FDF-børnearbejdet ikke længere kan lade sig gøre.

Indstilling af en kredse sker, når FDF-børnearbejdet af forskellige årsager ikke længere kan lade sig gøre.
Formålet med en indstilling er at sætte kredsarbejdet på pause og give mulighed for at arbejde koncentreret med de kritiske forhold, der har været skyld i indstillingen, så der kan startes FDF igen.

Indstilling af en FDF kreds kan føre til

 1. Genåbning af kredsen eller
 2. Lukning af kredsen

Landsforbundet yder råd og vejledning til lokale folk i kredsen, der kæmper for kredsens overlevelse. Det er ofte forbundet med store følelser for de tilbageværende ledere og bestyrelsesmedlemmer. Vi lægger derfor vægt på en god personlig kontakt mellem kreds og landsforbund.

På kredsens overenskomst med landsforbundet er formuleret en tekst vedrørende eventuel indstilling. Der kan være forskellige versioner af disse tekster. Det skal sikres, at der tages udgangspunkt i den gældende overenskomst.

Inden en kreds indstilles, skal kredsen altid mødes med forbundssekretæren og sammen med denne lave en analyse af kredsen.

Analysefasen- skal kredsen indstilles?

Forbundssekretæren støtter i denne proces. 

I analysefasen afdækkes, om alle muligheder for at fortsætte kreds-arbejdet er afprøvet:

 • Lederressourcer: Er alle mulige lederemner kontaktet?
 • Bestyrelsesressourcer: Er alle mulige emner kontaktet?
 • Markedsføring: Kan der gøres mere i forhold til rekruttering af flere medlemmer?
 • Økonomi: Er der forsøgt at tilvejebringe den nødvendige økonomi?

Forbundskontoret kan i denne fase levere:

 • Gældende overenskomst
 • Årsregnskaber
 • Information om gæld/lån
 • Medlemsstatistik/indberetningstal
 • Adresser på tidligere medlemmer udfra en postnummer søgning samt
 • Relevant lagret korrespondance mellem kreds og forbund fra tidligere. 

Kredsens overenskomst skal gennemgåes for at se, om der er særlige aftaler. 
Kredsens seneste regnskaber gennemgås, og der afklares eventuelle gældsforhold i forhold til landsforbundet (herunder Julsøfonden) samt bank, kommune, realkreditinstitut med videre.

Analysefasen fører frem til en konklusion: Skal kredsen indstilles eller skal der iværksættes andre tiltag for at fortsætte kredsarbejdet? Konklusionen foretages af den siddende bestyrelse i samråd med forbundssekretæren.

Indstillingsfasen - Hvordan griber vi det an?

Forbundssekretæren støtter i denne proces. Indstillingsperioden er vejledende op til to år. Der kan være forhold, eksempelvis likviditet, bindende lejeaftaler med videre, der gør, at to år ikke er hensigtsmæssigt. Dette afklares mellem forbundssekretæren og kredsbestyrelsen. Det vil sige, at indstillingsperioden fastlægges ud fra en konkret vurdering fra sag til sag.

Når der er truffet beslutning om indstilling udfærdiges en blanket vedrørende lukning af en FDF-kreds.

Den udfyldes i fællesskab med forbundssekretæren. Her laves opgørelse over:

 • Kredsens materiel
 • Kredsens økonomi
 • Kredsens ejendom: Hytter og kredshuse. Vær opmærksom på leje/ejerforhold samt eventuelt en deling af disse.
 • Kredsens forpligtelser: Bindende aftaler med kirke, kommune, ejerfælleskaber, samarbejdspartnere med videre.

Der skal endvidere træffes en aftale om, hvordan kredsen skal drives under indstillingen. Særligt placering af ansvar for minimumsdriften i indstillingsperioden fra bestyrelsen og/eller lederne. Indstillingsdokumentet underskrives af kredsen og forbundssekretæren og sendes til forbundskontoret, som herefter sætter kredsens status som indstillet.

Hvilke rettigheder har en indstillet kreds?

 • En indstillet kreds kan ikke træffe dispositioner på kredsens vegne uden forudgående aftale med landsforbundet. Det vil det vil sige via den lokale forbundssekretær.
 • Kredsen kan opretholde at modtage information fra landsforbundet, men betaler ikke kontingent. 
 • Kredsen har ikke stemmeret ved landsdelsmøder og landsmøder.

Ved udløb af indstillingsperioden kontaktes kredsen af forbundssekretæren for at vurdere, om forudsætningen for genstart af FDF-arbejdet er forbedret.