Om systemet Flextilmeld

Flextilmeld kan bruges til administration af kredsens tilmeldinger og kontingentopkrævninger. 

Kredse og landsdele i FDF kan fremover bruge Flextilmeld til tilmeldinger til ture og arrangementer lokalt samt til kontingentopkrævning blandt kredsens medlemmer. Systemet er ejet af Flexminds Aps, som landsforbundet har indgået en samarbejdsaftale med.

Den nye løsning vil løfte mange kredses tilmeldingsbehov betydeligt, samtidig med at den indbyggede kontingent opkrævningstjeneste rummer en øget fleksibilitet i forhold til den, landsforbundet tidligere har tilbudt via Carla.

Nye muligheder for kredsen

  • Administrere tilmeldinger helt uden beregning ved gratis arrangementer
  • Administrere tilmeldinger med deltagerbetaling mod betaling af gebyrer, se mere under principper. 
  • Foretage kontingentopkrævning til kredsens medlemmer via Flextilmeld mod betaling af gebyrer, se mere under principper. 

Flextilmeld vil også sikre en integration med Carla omkring medlems- og rollestyring:

  • Liveopslag på roller i kredsen som kursusansvarlig og kasserer.
  • Liveopslag på medlemmer og klassetilknytning i Carla i forhold til kontingent- og arrangementsstyring. Dette kræver altså at Carla er ajour med jeres aktuelle medlemmer og at fx der er registreret en mailadresse på jeres medlemmer. 
  • Automatisering af flere workflows i forbindelse med kursustilmelding, herunder kredsens accept/afvisning af deltagelse, betaling og så videre.