Spørgsmål og svar

Her kan I få svar på eventuelle spørgsmål vedrørende Carla.

Hvordan administreres børneattester i Carla?

Forbundskontoret taster datoer på de ledere der er tjekket i registeret. Kredsen kan læse disse datoer i Carla. Børneattest datoen er at finde på medlemmets faneblad 'Tilladelser og mærker' under kategorien 'Certificeringer'. Der er tilknyttet et datatræk til børneattester.

Hvordan administreres lederudnævnelser i Carla?

Forbundskontoret taster datoer på de af hovedbestyrelsen godkendte ledere. Kredsen kan læse disse datoer i Carla. Lederudnævnelsesdatoen er at finde på medlemmets faneblad 'Tilladelser og mærker' under kategorien 'Certificeringer'. Der er tilknyttet et datatræk til børneattester.

Hvordan ændrer vi formand, kasserer eller kredsleder?

Det retter kredsen selv i Carla. I skal ændre oplysningerne under fanen 'Roller'. Systemet giver direkte besked til forbundskontoret om ændringen.

Kræver Carla særligt computerudstyr eller særlige versioner af browser eller Excel?

Carla kan køre på de mest anvendte browsere og styresystemer. Det er en fordel at kredsen har installeret Microsoft Excel eller lignende, hvor der kan hentes dataudtræk fra systemet.

Hverken formand, kredsleder eller kasserer er IT-kyndige. Kan vi få andre ledere til at taste vores medlemsdata og håndtere det fremadrettet?

Kredslederen kan tildele roller til andre medlemmer, som kan varetage opgaven med at håndtere Carla. Rollen 'Kredsadministrator' giver de samme rettigheder som kredslederen har og rollen 'Betalingsadministrator' svarer til kredskassererens rettigheder. Dog skal enten kredsleder eller kredskassereren forbi Carla mindst én gang årligt for at godkende kredsens indberetning.

I skriver, at alle frivillige skal bruge Carla: Hvad betyder det?

Vi vil på det kraftigste opfordre kredsen til at give flere af kredsens ledere adgang til Carla. Dermed fordeles opgaven med at vedligeholde oplysningerne på flere hænder. Som minimum bør lederne have læseadgang til kontaktoplysninger, som de skal bruge i deres virke. Men det er noget kredsen selv bestemmer.