Oversigt over roller i Carla

Adgangen til medlemmernes oplysninger i Carla er kontrolleret ved hjælp af et rollebaseret rettighedssystem.

Ens rolle angiver dels hvilke oplysninger, den enkelte kan se i Carla, dels hvad man har ret til at ændre.

Nogle roller er obligatoriske, så mindst én person skal have rollen, for eksempel kredsleder. Samtidig kan der være en øvre begrænsning. For eksempel må der maksimalt være tre kredsledere og netop kun én kasserer.

Kredsleder

Kan oprette, udmelde og redigere samtlige medlemmer og eksterne personer i kredsen. Kan tillige ændre kredsens stamdata, som for eksempel hvor forbundskontoret skal sende kontoudtog til eller adressen på kredsens hytte. Kan registrere betalinger.

Kredsadministrator

Kan det samme som en kredsleder, men kan ikke godkende indberetninger

Klasseleder

Har læseadgang til kredsens medlemmer, men kan ikke ændre nogle oplysninger.

Klasseadministrator

Kan se og ændre alle oplysninger på den klasse, vedkommende er administrator for. Bemærk: Klasseadministrator virker kun, hvis personen samtidigt har rolle som minimum klasseleder.

Kredskasserer

Læseadgang til kredsens medlemmer. Kan registrere betalinger og godkende indberetning.

Betalingsadministrator

Kan det samme som en kredskasserer, men kan ikke godkende indberetning

Kursusansvarlig

Har læseadgang til kredsens medlemmer. Tillige kan kursusansvarlige redigere kredsens deltagere på landsforbundets kurser. Det er også kursusansvarlige, som får besked, når et medlem tilmelder sig et kursus på kredsens regning

Kontaktperson på FDF.dk 

Rollen ‘kontaktperson på FDF.dk’ leverer kontaktdata til FDFs hjemmeside om kontaktperson til kredsen for kommende medlemmer.

Formand

Kan se de fleste oplysninger i Carla, men kan ikke redigere.

Bestyrelsesmedlem

Kan se oplysningerne på kredskortet, men kan hverken se detaljer på medlemmerne eller udføre rettelser.

Indkøbsansvarlig (55Nord)

Denne rolle er igang med at blive udfaset. 

Børneattestansvarlig

Denne rolle tildels den person i kredsen som er ansvarlig for at indhente børneatteser. Rollen giver adgang til at tildele børneattester til ledere, bestyrelsesmedlemmer mm. i kredsen. Du skal, ud over rollen som børneattestansvarlig, have tilknyttet enten en kredsadministrator- eller kredslederrolle, for at have rettigheder til at redigere, og dermed taste børneattester i Carla.

Kontaktmodul

Kan sende e-mails og sms'er via kontaktmodulet.