Om Carla

FDFs medlemssystem er et værktøj til kredsen i det daglige arbejde.

Velkommen i Carla!

FDFs medlemssystem er et værktøj til kredsen i det daglige arbejde, som skal hjælpe med at holde styr på medlemsoplysninger, forældrekontakt, økonomi og kontingenter samt administrative forhold til landsforbundet. 

Mange oplysninger – mange roller

Carla kan håndtere mange ting. Derfor giver det mening, at der er forskellige indgange til systemet. Til at håndtere indgangene, er der et rollestruktur, som giver forskellige adgange til oplysningerne. Du kan læse mere om rollerne her og se, hvad din rolle giver dig adgang til 

 

Medlemslisten

Det er vigtigt, at systemet er opdateret. Både når der skal skrives lister til sommerlejren, kontingentopkrævningen eller når du bare skal finde et telefonnummer til Peter Pilts far. Du kan give adgang til kredsens klasseledere, så de kan rette oplysningerne til løbende. Dermed sikrer du, at dem, som er tættest på børnene i dagligdagen, er med til at holde systemet opdateret.

Gør det til en fast vane, at nye medlemmer oprettes og udmeldes i systemet løbende. Det gør arbejdet lettere undervejs, og når der skal foretages en indberetningen ved årets afslutning. 

 

Økonomi

Carla kan holde styr på betalingerne i kredsen. Det kunne være sommerlejrbetaling, kontingentbetalinger eller årets salg af lodseddel.

Kontingentbetalinger skal altid føres i Carla, som grundlag for kredsens indberetning. Du kan finde vejledning til dette på hjælpesiderne.

 

Kontaktmodul til mail og SMS 

Carla har indbygget et kontaktmodul hvormed man nemt kan kommunikere til medlemmer, medlemmers kontaktpersoner og eksterne personer. Er data opdateret i Carla, er det meget nemt at sende mails og sms til personer i Carla. Der er forbrugsafregning på SMS, mens mails ikke koster noget.

 

Indberetning

Hvert år i januar skal alle kredse lave en indberetning til landsforbundet på baggrund af kredsens medlemmer. Indberetningen bruges til at opgøre FDFs medlemstal, som dels danner grundlag for FDFs ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som fordeler tipsmidlerne, og som dels danner grundlag for kredsens kontingent til landsforbundet. Samtidig har medlemstallet betydning for en række af de opgaver, landsforbundet løser for FDFs kredse. Du kan læse mere om indberetningen her

 

Hjælp og vejledning

Du kan finde vejledninger til, hvordan du bruger Carla. Her kan du se, hvordan du opretter medlemmer, organiserer dem i klasser, indtaster kredsens oplysninger, angivere roller og meget mere. 

De spørgsmål, som oftest bliver stillet, kan du også finde svar på. 


Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her kan du altid kontakte forbundskontoret, som vil hjælpe dig videre. 

Kontakt forbundskontoret på 33 13 68 88 eller FDF@FDF.dk