Aftalevilkår for brugen af kontaktmodul

Kontaktmodulet kan bruges til at sende e-mails og SMS'er til medlemmer i kredsen. Det er kun muligt at sende e-mails fra en FDF mail. 

For at kunne modtage SMS/e-mails fra kontaktmodulet, skal du være tilknyttet den klasse eller have den rolle, der skrives til, samt være kredsadministrator for kredsen. Der ligger altså et forabejde i, at få kredsens medlemmer oprettet i roller og klasser før kontaktmodulet kan benyttes fuldt ud.

Før du kan benytte kontaktmodulet, skal du tildeles den rolle, der hedder "kontaktmodul". Som kredsleder kan du tildele dig selv rollen. Og en kredsleder kan tildele rollen til andre.

Se guiden "Roller og adgang", hvis du har brug for hjælp til dette. 

Priser: Det koster det 25 øre per afsendt sms. Det er gratis at sende emails.