Kort om processen

Her kan du læse lidt mere om processen indtil nu

I november 2020 bevilgede landsmødet en budgetramme til et nyt medlemssystem, som skal afløse FDFs nuværende medlemssystem, Carla, der er over ti år gammelt. FDFs hovedbestyrelse har siden nedsat en arbejdsgruppe, der skal drive processen, der skal lede frem mod indkøb, opsætning og udrulning af et nyt medlemssystem til glæde for både kredse og landsforbund.