Udvikling af Medlemsservice

FDF er medejere af Medlemsservice I/S og er derfor med at bestemme udviklingen af Medlemsservice. Her er en liste over de ting, som vi allerede nu arbejder med at gøre bedre i Medlemsservice

Data fra Carla er migreret fredag den 30/9-2022. Der er enkelte data, der ikke er migreret fra Carla. Læs bl.a. mere om hvilke data og hvorfor de ikke er migreret.

Opkrævninger/betalinger

Vi afventer pr. 11/10-22 stadig de sidste godkendelser fra Nets, hvorfor vi på trods af at de havde lovet os hurtig sagsbehandling endnu ikke kan modtage betalinger i Medlemsservice. Vi knokler på livet løs for at få løst det.

Sproglaget

Vi har gjort, hvad vi kan for at tilpasse sproget til FDF. Skulle du støde på et "spejderord", en engelsk sætning eller andet, der ikke lyder rigtigt, så er du meget velkommen til at tage et skærmbillede og URL og sende det til medlem@FDF.dk. Vi retter løbende til.

Funktioner

Det, der hedder “roller” i Carla, hedder “Funktioner” i Medlemsservice. Der er en lang række funktioner og disse fortæller dels “hvem du er” og “hvad du må i Medlemsservice”.

Læs vejledningen “Funktions- og rettighedsoversigt for FDF” for at lære mere om funktioner. 

Der vil løbende ske en tilpasning af indstillingerne for de forskellige funktioner, så vi rammer et niveau, hvor en funktion giver adgang til netop det, som vi ønsker.

Ledererklæringer

I Medlemsservice er der et felt, hvor du kan se datoen for, hvornår en leder er udnævnt leder samt downloade ledererklæringen. 

Alle datoer for ledererklæringer i Carla er hentet med til Medlemsservice. Hvis du mener at være udnævnt leder, men der ikke er registreret en dato for dig, så tag kontakt til Forbundskontoret.

Dem, der udnævnes fremadrettet, vil både få tilsendt lederudnævnelsen og kunne finde den digitalt. 

En lederudnævnelse er en forudsætning for at kunne varetage funktionen som kredsleder.

Mailskabeloner

Medlemsservice sender mails i mange forskellige tilfælde, fx når et medlem meldes ud, der opkræves kontingent, ved arrangementstilmeldinger og meget mere. 

Alle disse skabeloner skal tilpasses FDF. Hvis du eller et af dine medlemmer modtager en mail med uklare formuleringer eller andet, så send den gerne videre til supporten på medlem@FDF.dk, så retter vi dem løbende til. 

Der er også en række mailskabeloner, som I får adgang til i kredsen. Disse kan I tilpasse til jeres behov og I kan oprette jeres helt egne skabeloner.

Registrering af dobbeltmedlemmer

Dobbeltmedlemmer er personer, der har et medlemskab i to eller flere kredse. Dette kan endnu ikke registreres i Medlemsservice. Du vil derfor opleve, at personen står med et aktivt medlemskab i den primære kreds og funktioner i begge/alle kredse. 

KredsCMS - adgang til at redigere

I løbet af efteråret flytter arbejdet med registrering af nye hjemmeside-redaktører til Medlemsservice. 

Det betyder, at I lige nu kan logge ind helt som I plejer, men der kan ikke oprettes nye hjemmeside-redaktører. 

KredsCMS - Kalender

I kan styre gruppens kalender via Google, helt som I plejer. 

Når I tager Medlemsservice i brug til at indsamle tilmeldinger til jeres arrangementer, så kan I også få glæde af, at Medlemsservice selv opretter kalender-begivenheder for jeres arrangementer.

FDF-mail

Du kan tilgå din FDF-mail helt, som du plejer. 

I løbet af efteråret flytter arbejdet med registrering af nye FDF-mails til Medlemsservice og du kan derfor ikke få en FDF-mail lige nu.

Trykkeriet

Dem, der stod som Trykkeriansvarlige i Carla vil stadig være dem, der skal godkende Trykkeri-betalinger. Har I brug for at ændre jeres trykkeriansvarlige så kontakt Forbundskontoret.

Vi har ikke oprettet Trykkeriansvarlig som funktion i Medlemsservice, fordi vi i stedet er ved at arbejde på en løsning med nemmere bestillings- og godkendelsesflow for trykkeriet og for kredsen.