Sammenlægning af FDF-kredse

En FDF-kreds skal fungere på mange parametre: der skal være børn, en tilstrækkelig stor lederflok, en sund økonomi, en god bestyrelse og en stærk og visionær kredsledelse. Nogle gange er det ikke muligt for en kreds at leve op til alle parametre, og det er derfor nødvendigt at tage kredsens fortsatte eksistens op til overvejelse.
En del af sådanne overvejelser kan være, at der i nabokredsen er lignende udfordringer, og måske kan det virke attraktivt at slå de to kredse sammen og forene kræfterne.

Så er der tale om en kredssammenlægning.

Kredssammenlægninger er dog et relativt sjældent fænomen i FDF, idet det i hvert enkelt tilfælde er en skønssag, om en sammenlægning vil skabe mere FDF, end hvis en kreds lukker og en anden føres videre. Skønnet foretager den lokale forbundssekretær ud fra en samtale med de to FDF-kredse.
Mere FDF – det måler vi på medlemmer. Skaber det en attraktiv kreds, at man slår to små kredse sammen, som tiltrækker flere, så er det en god ide.

En sammenlægning skal altid ske efter ønske fra begge FDF-kredses bestyrelser og med deres aktive involvering.

Overvejer I og nabokredsen at lægge jer sammen til én FDF-kreds? Så kontakt jeres lokale forbundssekretær.